Περιγραφές Μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

EΣΔ 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

Υποχρεωτικό Μάθημα

EΣΔ 103 Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

Υποχρεωτικό Μάθημα

EΣΔ 104 Κοινωνική Ψυχολογία

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΑΓΓ 140 Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Σκοπούς Έρευνας