Περιγραφές Μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΣΔ 102 Θεωρία της Επικοινωνίας

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΣΔ 103 Εισαγωγή στα Νέα Μέσα

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΣΔ 104 Κοινωνική Ψυχολογία

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΣΔ 206 Κριτική Θεωρία των Μέσων

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΣΔ 306 Έρευνα στο Διαδίκτυο