Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Η μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος. Κατά τα πρώτα 2 έτη σπουδών το πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής, με έμφαση στα μαθηματικά, τη φυσική, τον σχεδιασμό με Η/Υ, μηχανική υλικών κοκ. Ακολούθως εμβαθύνει στη μηχανολογία και τη μηχανική των υλικών με προχωρημένα μαθήματα ρευστομηχηχανικής, ματάδοσης θερμότητας, ανάλυσης τάσεων, σχεδιασμού στοιχείων μηχανών, βιομηχανικής παραγωγής κοκ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματικές εργασίες σε έργα σχεδιασμού υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Το  πρόγραμμα  σπουδών  έχει  αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου  ΚΑΙ 2ου  ΕΤΟΥΣ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 101            Μαθηματικά Ι

5

MEM 102        Μαθηματικά II

5

MEM 104            Φυσική Ι

6

MEM 105        Φυσική II

6

MEM 106            Γενική Χημεία

6

MEM 111           Αρχές Προγραμματισμού

6

LCE 117                Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Ι

4

LCE 118           Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών ΙΙ

4

MEM 107            Εισαγωγή στη Μηχανική

6

MEM 112          Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

6

 

 

MEM 213         Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 103         Μαθηματικά ΙΙΙ

5

MEM 201         Διαφορικές Εξισώσεις

6

MEM 211          Μηχανική: Στατική

5

MEM 245         Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

MEM 212         Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

5

MEM 215         Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

6

MEM 214         Υλικά Μηχανικής

6

MEM 311         Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

MEM 216         Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

MEM 221         Μηχανική: Δυναμική

5

 

 

MEM 217         Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

6

Σύνολο

26

Σύνολο

34

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 412        Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

MEM 323        Μετάδοση Θερμότητας

5

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜΜΥ 322       Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

MEM 414             Ανάλυση Τάσεων

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

MEM 460        Ρευστομηχανική ΙΙ

6

MEM 443            Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 328         Μηχανοτρονική

6

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 428         Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

MEM 439         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

5

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

MEM 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 321       Ρευστομηχανική I

6

MEM 323      Μετάδοση Θερμότητας

5

MEM 329       Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

MEM 325      Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

5

MEM 222       Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

MEM 326      Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

MEM 324       Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

MEM 322      Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

MEM 414        Ανάλυση Τάσεων

5

MEM 412       Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 428       Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

MEM 423      Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 328       Μηχανοτρονική

6

MEM XXX    Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415       Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

MEM 461    Μηχανική Σύνθετων Υλικών

5

MEM 416        Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό

5

MEM 433    Εισαγωγή στην Έμβιομηχανική

5

MEM 421       Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

MEM 336    Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424       Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι

10

MEM 425    Πτυχιακή Εργασία ΙI / Έργο Σχεδιασμού ΙI

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ

MEM 426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

6

MEM 333       Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

MEM 322        Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

MEM 202            Οργανική Χημεία

5

ΜΜΥ 323       Μετάδοση Θερμότητας

5

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 434        Πολυμερή

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

MEM 414            Ανάλυση Τάσεων

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

33

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 231          Κβαντομηχανική και Στατιστική Θερμοδυναμική

5

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 335         Εργαστήριο Υλικών

6

MEM 332          Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία

6

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ

10

Σύνολο

31

Σύνολο

31

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

  ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

36-39

170-194

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

5-8

26-49

ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244-247

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Γ). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ