Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
51η Συνεδρία Μέρος Β΄ 01/12/2016
63η Συνεδρία Μέρος B' 20/11/2017
63η Συνεδρία Μέρος A' 20/11/2017
62η Συνεδρία Μέρος B' 19/10/2017
62η Συνεδρία Μέρος A' 19/10/2017
61η Συνεδρία Μέρος B' 26/09/2017
61η Συνεδρία Μέρος A' 26/09/2017
59η Συνεδρία Μέρος B' 06/09/2017
59η Συνεδρία Μέρος Α' 06/09/2017
60η Συνεδρία Μέρος A' 01/09/2017
58η Συνεδρία Μέρος Β΄ 26/06/2017
58η Συνεδρία Μέρος Α΄ 26/06/2017
57η Συνεδρία Μέρος Β΄ 31/05/2017
57η Συνεδρία Μέρος Α΄ 31/05/2017
56η Συνεδρία Μέρος Β΄ 25/04/2017
56η Συνεδρία Μέρος Α΄ 25/04/2017
54η Συνεδρία 08/03/2017
53η Συνεδρία Μέρος Α΄ 01/02/2017
53η Συνεδρία Μέρος Β΄ 01/02/2017
52η Συνεδρία Μέρος Α΄ 01/11/2017