Προσωπικό Τμήματος

Email

n.lambertides@cut.ac.cy

Phone

25002591

Νεόφυτος Λαμπερτίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής-Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Email

demetris.koursaros@cut.ac.cy

Phone

25002373

Email

pavlos.symeou@cut.ac.cy

Phone

25002185

Παύλος Συμεού

Επίκουρος Καθηγητής