Πρακτική Άσκηση

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές στη Διοίκηση ίσως επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια του μαθήματος MGT390 Πρακτική Άσκηση. Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί μάθημα περιορισμένης επιλογής. Η επιλογή των φοιτητών για συμμετοχή στο μάθημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και των διαθέσιμων θέσεων. Προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 138 ΕΠΜ και ελάχιστη μέση συνολική βαθμολογία εξαμήνων 7/10.

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων – με ιδιαίτερη έμφαση σε νεότευκτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας – εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι φοιτητές θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή μετάβασή τους σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, η Σχολή ΔΙΟ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επωφελείται από τη συνισταμένη των ενισχυμένων σχέσεων με τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς.

Μαθησιακοί στόχοι για τους φοιτητές

Οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι των φοιτητών είναι οι εξής:

 • Να επωφεληθούν από τον συνδυασμό της πανεπιστημιακής μελέτης με την εργασιακή εμπειρία ούτως ώστε να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές.
 • Να βιώσουν την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης.
 • Να κατανοήσουν τις εμπειρικές διαστάσεις της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που επέλεξαν στο πρόγραμμα σπουδών τους.
 • Να κατανοήσουν τους σύνθετους τρόπους λειτουργίας της εταιρείας όπου διενεργείται η Πρακτική Άσκηση.
 • Να αναπτύξουν μεταφερόμενες ικανότητες, όπως το να επικοινωνούν τις εμπειρίες και απόψεις τους με διαφορετικό κοινό.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα πραγματοποίησης συνειδητών επιλογών καριέρας και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για απασχόληση.

Πρακτική Άσκηση

Στο τρίτο έτος των σπουδών τους, οι φοιτητές στη Διοίκηση ίσως επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια του μαθήματος MGT390 Πρακτική Άσκηση. Θα τους δοθεί έτσι η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί μάθημα περιορισμένης επιλογής. Η επιλογή των φοιτητών για συμμετοχή στο μάθημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και των διαθέσιμων θέσεων. Προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 138 ΕΠΜ και ελάχιστη μέση συνολική βαθμολογία εξαμήνων 7/10.

Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων – με ιδιαίτερη έμφαση σε νεότευκτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας – εντάσσοντάς τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι φοιτητές θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ομαλή μετάβασή τους σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, η Σχολή ΔΙΟ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επωφελείται από τη συνισταμένη των ενισχυμένων σχέσεων με τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς.

Μαθησιακοί στόχοι για τους φοιτητές

Οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι των φοιτητών είναι οι εξής:

 • Να επωφεληθούν από τον συνδυασμό της πανεπιστημιακής μελέτης με την εργασιακή εμπειρία ούτως ώστε να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές.
 • Να βιώσουν την εμπειρία της ανάληψης καθηκόντων, εκτέλεσης εργασιών και σύναψης επαγγελματικών σχέσεων όπως αυτά απαιτούνται σε μια θέση εργασίας του κλάδου διοίκησης.
 • Να κατανοήσουν τις εμπειρικές διαστάσεις της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που επέλεξαν στο πρόγραμμα σπουδών τους.
 • Να κατανοήσουν τους σύνθετους τρόπους λειτουργίας της εταιρείας όπου διενεργείται η Πρακτική Άσκηση.
 • Να αναπτύξουν μεταφερόμενες ικανότητες, όπως το να επικοινωνούν τις εμπειρίες και απόψεις τους με διαφορετικό κοινό.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα πραγματοποίησης συνειδητών επιλογών καριέρας και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για απασχόληση.