Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο: «Δέσμη μέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες ασθενείς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική νοσηλευτική. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μ. Μπουζίκα, Λέκτορας, meropi.mpouzika@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής» «Συναντήσεις για πρακτική συμπόνιας και επαγγελματίες υγείας στην καρδιολογία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην προηγμένη κλινική νοσηλευτική (καρδιολογική). Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική καρδιολογική φροντίδα.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική στήριξη και καρδιολογία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Παραλείψεις της φροντίδας: Ένα διεθνές και πολυδιάστατο πρόβλημα στη Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική, Ψυχολογία, Φυσιοθεραπεία, Φαρμακευτική και άλλα συναφή θέματα). Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων π.χ SPSS. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί, θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης του θέματος το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (http://www.cost.eu/) με την επωνυμία RANCARE (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208).

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, e.papastavrou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» στα   παρακάτω θέματα: Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης, σχολικού                      εκφοβισμού και αυτό-στιγματισμού σε παιδιά και εφήβους στην Κύπρο ή «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού και παραγόντων επικινδυνότητας σε ηλικιωμένους ασθενείς που διαμένουν σε γηριατρεία/οίκους ευγηρίας στην Κύπρο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο στη Νοσηλευτική ή πτυχίο σε σχετικό τομέα Ανθρωπιστικών σπουδών. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό (Mater degree) στην Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας ή Δίπλωμα Ειδίκευσης, κατά προτίμηση στην Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή σε έναν άλλο τομέα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία, και ιδιαίτερα στα θέματα υπό διερεύνηση. Παράλληλα, απαιτούνται πιστοποιημένες δεξιότητες επάρκειας της  αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Βιοστατιστική - Μεθοδολογία της Έρευνας και στην χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Σωκράτης Σωκράτους, Επίκουρος Καθηγητής (Εντ.), sokratis.sokratous@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Ογκολογική Νοσηλευτική» με  τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτικού προγράμματος εκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών ατόμων που έχουν διαγνωστεί με και ζουν με τον καρκίνο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών θα ληφθεί υπόψη.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ανδρέας Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική και-ή Μετεγχειρητική αποκατάσταση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική) και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος :Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.sarafis@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας» με θέμα «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προτιμήσεων των μέλλοντων γονέων και στην ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού περιγεννητικής αγωγής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Μαιευτική, Νοσηλευτική, Ιατρική) ή στις Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, κατά προτίμηση στη Μεθοδολογία της Έρευνα, Προαγωγή Υγείας, Δημόσια Υγεία, Μαιευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Φροντίδα Υγείας, Ψυχολογία της Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μαιευτική, Νοσηλευτική, ή Ιατρική Εκπαίδευση, ή σε άλλο αντικείμενο συναφές με το θέμα. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση των αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας. Προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία σε προγράμματα περιγεννητικής αγωγής, ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις, ή/και ερευνητική εμπειρία σε συμμετοχική έρευνα, έρευνα δράσης ή διαμορφωτική έρευνα με ποσοτικές ή/και ποιοτικές μεθόδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Η/Ο επιτυχής υποψήφια/ιος θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί ως ερευνητικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα με ακρώνυμο «Baby Buddy – Forward», χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+- KA2- Strategic Partnership- Adult Education.

Ερευνητικός Σύμβουλος :Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής nicos.middleton@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία» με θέμα «Εγγραμματοσύνη των γονέων σε θέματα υγείας (health literacy) των παιδιών τους

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, Νοσηλευτική/ Ιατρική εκπαίδευση, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια c.nicolaou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές» «Αξιολόγηση συχνότητας και σοβαρότητας καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της συχνότητας και της σοβαρότητας της διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής, όπως (α) Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της καχεξίας ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία στο διεθνή χώρο, στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα; (β) Υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης της καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία; (γ) Σχεδιασμός και διενέργεια μελέτης για την αξιολόγηση της συχνότητας και της βαρύτητας της καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία σε Κύπρο ή/και Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και σχετική κλινική εμπειρία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και πιθανότητες χρηματοδότησης οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την

Ερευνητικός Σύμβουλος :Μαρία Κυράνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο ‘Πληροφορική της Υγείας’ στο παρακάτω θέμα: «Σενάρια Εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας σε Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας”  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική. Πτυχίο οποιουδήποτε πανεπιστημιακού επιπέδου στη νοσηλευτική ή και εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας ή και χρήση τέτοιων τεχνολογιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Πανίκος Μασούρα, panicos.masouras@cut.ac.cy  

Σωτήρης Αυγουστή,  sotiris.avgousti@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας»: «To Διαδίκτυο Των Πραγμάτων στα Περιβάλλοντα Υγείας της Κύπρου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή Ηλεκτρονική Μηχανική. Πτυχίο οποιουδήποτε πανεπιστημιακού επιπέδου στη νοσηλευτική ή και εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα), προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα/πλατφόρμες έξυπνων συσκευών/τηλεφώνων και διασύνδεση εξωτερικών συσκευών με εφαρμογές λογισμικού είναι επίσης απαραίτητη.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Πανίκος Μασούρα, panicos.masouras@cut.ac.cy  

Σωτήρης Αυγουστή,  sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

 • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο: «Δέσμη μέτρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες ασθενείς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική νοσηλευτική. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Μ. Μπουζίκα, Λέκτορας, meropi.mpouzika@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής» «Συναντήσεις για πρακτική συμπόνιας και επαγγελματίες υγείας στην καρδιολογία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην προηγμένη κλινική νοσηλευτική (καρδιολογική). Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική καρδιολογική φροντίδα.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική στήριξη και καρδιολογία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Παραλείψεις της φροντίδας: Ένα διεθνές και πολυδιάστατο πρόβλημα στη Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική, Ψυχολογία, Φυσιοθεραπεία, Φαρμακευτική και άλλα συναφή θέματα). Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων π.χ SPSS. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί, θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης του θέματος το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (http://www.cost.eu/) με την επωνυμία RANCARE (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208).

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ευριδίκη Παπασταύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, e.papastavrou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» στα   παρακάτω θέματα: Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης, σχολικού                      εκφοβισμού και αυτό-στιγματισμού σε παιδιά και εφήβους στην Κύπρο ή «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού και παραγόντων επικινδυνότητας σε ηλικιωμένους ασθενείς που διαμένουν σε γηριατρεία/οίκους ευγηρίας στην Κύπρο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο στη Νοσηλευτική ή πτυχίο σε σχετικό τομέα Ανθρωπιστικών σπουδών. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό (Mater degree) στην Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας ή Δίπλωμα Ειδίκευσης, κατά προτίμηση στην Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή σε έναν άλλο τομέα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία, και ιδιαίτερα στα θέματα υπό διερεύνηση. Παράλληλα, απαιτούνται πιστοποιημένες δεξιότητες επάρκειας της  αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Βιοστατιστική - Μεθοδολογία της Έρευνας και στην χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Σωκράτης Σωκράτους, Επίκουρος Καθηγητής (Εντ.), sokratis.sokratous@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Ογκολογική Νοσηλευτική» με  τίτλο «Ανάπτυξη υποστηρικτικού προγράμματος εκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών ατόμων που έχουν διαγνωστεί με και ζουν με τον καρκίνο»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών θα ληφθεί υπόψη.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Ανδρέας Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική και-ή Μετεγχειρητική αποκατάσταση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. Νοσηλευτική, Ιατρική) και Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Συμμετοχή του υποψηφίου σε συναφή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και κλινική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος :Παύλος Σαράφης, Επίκουρος Καθηγητής, pavlos.sarafis@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας» με θέμα «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προτιμήσεων των μέλλοντων γονέων και στην ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού περιγεννητικής αγωγής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Μαιευτική, Νοσηλευτική, Ιατρική) ή στις Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, κατά προτίμηση στη Μεθοδολογία της Έρευνα, Προαγωγή Υγείας, Δημόσια Υγεία, Μαιευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική, Φροντίδα Υγείας, Ψυχολογία της Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μαιευτική, Νοσηλευτική, ή Ιατρική Εκπαίδευση, ή σε άλλο αντικείμενο συναφές με το θέμα. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση των αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας. Προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία σε προγράμματα περιγεννητικής αγωγής, ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις, ή/και ερευνητική εμπειρία σε συμμετοχική έρευνα, έρευνα δράσης ή διαμορφωτική έρευνα με ποσοτικές ή/και ποιοτικές μεθόδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Η/Ο επιτυχής υποψήφια/ιος θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί ως ερευνητικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα με ακρώνυμο «Baby Buddy – Forward», χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+- KA2- Strategic Partnership- Adult Education.

Ερευνητικός Σύμβουλος :Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής nicos.middleton@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία» με θέμα «Εγγραμματοσύνη των γονέων σε θέματα υγείας (health literacy) των παιδιών τους

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, Νοσηλευτική/ Ιατρική εκπαίδευση, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια c.nicolaou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές» «Αξιολόγηση συχνότητας και σοβαρότητας καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση της συχνότητας και της σοβαρότητας της διατροφικής κατάστασης ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναμένεται ότι σημαντικά θεμελιώδη όπως και πρακτικά ζητήματα θα απαντηθούν μέσω αυτής της διδακτορικής διατριβής, όπως (α) Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της καχεξίας ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία στο διεθνή χώρο, στην Κύπρο ή/και στην Ελλάδα; (β) Υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης της καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία; (γ) Σχεδιασμός και διενέργεια μελέτης για την αξιολόγηση της συχνότητας και της βαρύτητας της καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία σε Κύπρο ή/και Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και σχετική κλινική εμπειρία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και πιθανότητες χρηματοδότησης οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την

Ερευνητικός Σύμβουλος :Μαρία Κυράνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο ‘Πληροφορική της Υγείας’ στο παρακάτω θέμα: «Σενάρια Εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας σε Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας”  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική. Πτυχίο οποιουδήποτε πανεπιστημιακού επιπέδου στη νοσηλευτική ή και εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας ή και χρήση τέτοιων τεχνολογιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Πανίκος Μασούρα, panicos.masouras@cut.ac.cy  

Σωτήρης Αυγουστή,  sotiris.avgousti@cut.ac.cy .

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας»: «To Διαδίκτυο Των Πραγμάτων στα Περιβάλλοντα Υγείας της Κύπρου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή Ηλεκτρονική Μηχανική. Πτυχίο οποιουδήποτε πανεπιστημιακού επιπέδου στη νοσηλευτική ή και εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα), προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα/πλατφόρμες έξυπνων συσκευών/τηλεφώνων και διασύνδεση εξωτερικών συσκευών με εφαρμογές λογισμικού είναι επίσης απαραίτητη.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Πανίκος Μασούρα, panicos.masouras@cut.ac.cy  

Σωτήρης Αυγουστή,  sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864