Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη συστήματος διαχείρισης για αλιευτικό τουρισμό.


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ΤΕΠΑΚ έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού (www.fishingtourism.net).

Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης έχει μορφή crowd sourcing, πράγμα που σημαίνει πως οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του εν λόγω συστήματος. Η crowd sourcing πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από το τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό το ερευνητικό έργο TOURISMED.

Το TOURISMED χρηματοδοτείτε από το Μεσογειακό πρόγραμμα INTERREG. Η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου TOURISMED ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια Ευρώ. Το TOURISMED είναι μία συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αλβανίας, Ελλάδας και Κύπρου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουλίου 2019.

Πρόσφατα άρθρα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος»

Στόχοι και σωστό επαγγελματικό προφίλ

Στόχοι και σωστό επαγγελματικό προφίλ

Τo ΤΕΠΑΚ στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαικού Προγράμματος “STM VALIDATION”

Τo ΤΕΠΑΚ στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαικού Προγράμματος “STM VALIDATION”

Τo ΤΕΠΑΚ στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαικού Προγράμματος “STM VALIDATION”

Το ΤΕΠΑΚ έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού (www.fishingtourism.net).

Το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης έχει μορφή crowd sourcing, πράγμα που σημαίνει πως οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του εν λόγω συστήματος. Η crowd sourcing πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από το τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό το ερευνητικό έργο TOURISMED.

Το TOURISMED χρηματοδοτείτε από το Μεσογειακό πρόγραμμα INTERREG. Η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου TOURISMED ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια Ευρώ. Το TOURISMED είναι μία συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αλβανίας, Ελλάδας και Κύπρου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουλίου 2019.