Το επιστημονικό Συνέδριο AGILE στη Λεμεσό!!


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ετήσιο  συνέδριο του επιστημονικού συνδέσμου AGILE: Association for Geographic Information Laboratories in Europe, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, έρχεται φέτος στη Λεμεσό, στις 17 - 20 Ιουνίου 2019. 

Σας προτρέπουμε να υποβάλλετε εργασίες υπό τη μορφή short paper ή poster μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  https://agile-online.org/conference-2019

Πληροφορίες για το συνέδριο στην Αγγλική Γλώσσα

Πρόσφατα άρθρα

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Το ετήσιο  συνέδριο του επιστημονικού συνδέσμου AGILE: Association for Geographic Information Laboratories in Europe, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, έρχεται φέτος στη Λεμεσό, στις 17 - 20 Ιουνίου 2019. 

Σας προτρέπουμε να υποβάλλετε εργασίες υπό τη μορφή short paper ή poster μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  https://agile-online.org/conference-2019

Πληροφορίες για το συνέδριο στην Αγγλική Γλώσσα