Διάλεξη του Δρος Κωνσταντίνου Ρούβα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Νέα-Ανακοινώσεις

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, σε μια κατάμεστη αίθουσα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Δρος Κωνσταντίνου Ρούβα, Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο.

Ο Δρ. Ρούβας εξήγησε τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και περιέγραψε το παλαιότερο και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Κατέληξε με το συμπέρασμα ότι είναι εφικτή σε εύλογο χρονικό διάστημα η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου με χαμηλό κόστος, αλλά απαιτείται για αυτό τον σκοπό νομοθετική και ρυθμιστική σταθερότητα, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και προσαρμογή στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και στις νέες τεχνολογίες ηλεκτρικών δικτύων.

Κατά τη διάλεξη, που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και τo Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, υπήρξε έντονη συμμετοχή του κοινού με ερωτήσεις και σχόλια προς τον ομιλητή.

Η παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Δρ. Ρούβας βρίσκεται εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, σε μια κατάμεστη αίθουσα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Δρος Κωνσταντίνου Ρούβα, Βοηθού Διευθυντή Παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο.

Ο Δρ. Ρούβας εξήγησε τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και περιέγραψε το παλαιότερο και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Κατέληξε με το συμπέρασμα ότι είναι εφικτή σε εύλογο χρονικό διάστημα η υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου με χαμηλό κόστος, αλλά απαιτείται για αυτό τον σκοπό νομοθετική και ρυθμιστική σταθερότητα, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και προσαρμογή στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και στις νέες τεχνολογίες ηλεκτρικών δικτύων.

Κατά τη διάλεξη, που συνδιοργανώθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και τo Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, υπήρξε έντονη συμμετοχή του κοινού με ερωτήσεις και σχόλια προς τον ομιλητή.

Η παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Δρ. Ρούβας βρίσκεται εδώ