ENERFUND Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στην Ευρώπη


Νέα-Ανακοινώσεις

Το εργαλείο ENERFUND στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, παρέχoντας χρήσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους φορείς (χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές αρχές και πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών), οι οποίοι ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Το εργαλείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ENERFUND με συντονιστή έργου τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το  δωρεάν εργαλείο ENERFUND χρησιμοποιεί κυρίως δεδομένα από βάσεις δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, αλλά και άλλες βάσεις δεδομένων, τα οποία διατίθενται σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, με την παρουσία χάρτη, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αναζητήσει ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Το ΕNERFUND περιλαμβάνει δεδομένα κτιρίων και κτιριακών μονάδων από 13 χώρες της Ευρώπης και προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισής τους μέσω της βαθμολογίας ENERFUND. Η βαθμολογία κυμαίνεται από το 0 (καμία προοπτική ενεργειακής αναβάθμισης) μέχρι το 100 (ιδανικό κτίριο για ενεργειακή αναβάθμιση) και είναι το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης που χρησιμοποιεί επιλεγμένες παραμέτρους, καθοριστηκές για τη λήψη απόφασης ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα κτίριο. Οι σημαντικές αυτές παράμετροι είναι το εμβαδόν του κτιρίου, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, το έτος ανέγερσης, οικονομικά στοιχεία που αφορούν την αξία των κτιρίων στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο, ο βαθμός χρήσης του κτιρίου, ο βαθμός οικονομικής συνεισφοράς του επενδυτή στην ενεργειακή αναβάθμιση, τα επίπεδα ηχορύπανσης στην περιοχή και την κατάσταση ιδιοκτησίας του κτιρίου. Η εξίσωση της βαθμολογίας έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι κοινή για όλες τις χώρες και να μπορεί να εφαρμοστεί όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κτιρίων.

Το διαδικτυακό εργαλείο διατίθεται από τον Ιανουάριο του 2018 και από τότε αναβαθμίζεται συνεχώς, παρέχοντας στον χρήστη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες, καθώς επίσης και περισσότερα δεδομένα για τα κτίρια.  Παρέχει πληροφορίες για κτίρια στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο 73 εκατομμύρια δεδομένα κτιρίων από 8 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ για κάθε κτίριο καθορίζεται η ακριβής του τοποθεσία και προβάλλεται στον χάρτη με μια κουκκίδα με χρώμα που αντιστοιχεί στην  ενεργειακή του κλάση. Το εργαλείο φιλοδοξεί να προσφέρει σύντομα περισσότερα δεδομένα και δυνατότητες!

 

 

 

Οι δυνατότητες του εργαλείου παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2019, σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με τίτλο  “New technologies and open data levers to achieve climate and energy goals”. Η παρουσίαση αυτή ήταν ένα μέρος από μια ευρεία συζήτησης με κύριο θέμα τα ενεργειακά δεδομένα στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν και οργανισμοί από άλλα σχετικά έργα, ενώ περιλάμβανε ομιλητές από διάφορους φορείς (Climate-KIC, DG Energy, Energy Web Foundation, κ.α). Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας ENERFUND:

http://enerfund.eu/2019/01/24/enerfund-final-conference-new-technologies-open-data-levers-achieve-climate-energy-goals/

Για περιήγηση στο εργαλείο επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ στο κανάλι YouTube διατίθενται βίντεο  επεξήγησης της χρήσης του:

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@enerfund.eu και για τα τελευταία νέα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://enerfund.eu/

 

Ακολουθήστε το ENERFUND στο Facebook και το Twitter:

www.facebook.com/enerfund   

www.twitter.com/enerfund

Πρόσφατα άρθρα

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Re-Cult: Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Το εργαλείο ENERFUND στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, παρέχoντας χρήσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους φορείς (χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές αρχές και πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών), οι οποίοι ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Το εργαλείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ENERFUND με συντονιστή έργου τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το  δωρεάν εργαλείο ENERFUND χρησιμοποιεί κυρίως δεδομένα από βάσεις δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, αλλά και άλλες βάσεις δεδομένων, τα οποία διατίθενται σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, με την παρουσία χάρτη, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αναζητήσει ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Το ΕNERFUND περιλαμβάνει δεδομένα κτιρίων και κτιριακών μονάδων από 13 χώρες της Ευρώπης και προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισής τους μέσω της βαθμολογίας ENERFUND. Η βαθμολογία κυμαίνεται από το 0 (καμία προοπτική ενεργειακής αναβάθμισης) μέχρι το 100 (ιδανικό κτίριο για ενεργειακή αναβάθμιση) και είναι το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης που χρησιμοποιεί επιλεγμένες παραμέτρους, καθοριστηκές για τη λήψη απόφασης ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα κτίριο. Οι σημαντικές αυτές παράμετροι είναι το εμβαδόν του κτιρίου, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, το έτος ανέγερσης, οικονομικά στοιχεία που αφορούν την αξία των κτιρίων στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο, ο βαθμός χρήσης του κτιρίου, ο βαθμός οικονομικής συνεισφοράς του επενδυτή στην ενεργειακή αναβάθμιση, τα επίπεδα ηχορύπανσης στην περιοχή και την κατάσταση ιδιοκτησίας του κτιρίου. Η εξίσωση της βαθμολογίας έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι κοινή για όλες τις χώρες και να μπορεί να εφαρμοστεί όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κτιρίων.

Το διαδικτυακό εργαλείο διατίθεται από τον Ιανουάριο του 2018 και από τότε αναβαθμίζεται συνεχώς, παρέχοντας στον χρήστη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες, καθώς επίσης και περισσότερα δεδομένα για τα κτίρια.  Παρέχει πληροφορίες για κτίρια στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο 73 εκατομμύρια δεδομένα κτιρίων από 8 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ για κάθε κτίριο καθορίζεται η ακριβής του τοποθεσία και προβάλλεται στον χάρτη με μια κουκκίδα με χρώμα που αντιστοιχεί στην  ενεργειακή του κλάση. Το εργαλείο φιλοδοξεί να προσφέρει σύντομα περισσότερα δεδομένα και δυνατότητες!

 

 

 

Οι δυνατότητες του εργαλείου παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2019, σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με τίτλο  “New technologies and open data levers to achieve climate and energy goals”. Η παρουσίαση αυτή ήταν ένα μέρος από μια ευρεία συζήτησης με κύριο θέμα τα ενεργειακά δεδομένα στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν και οργανισμοί από άλλα σχετικά έργα, ενώ περιλάμβανε ομιλητές από διάφορους φορείς (Climate-KIC, DG Energy, Energy Web Foundation, κ.α). Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας ENERFUND:

http://enerfund.eu/2019/01/24/enerfund-final-conference-new-technologies-open-data-levers-achieve-climate-energy-goals/

Για περιήγηση στο εργαλείο επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ στο κανάλι YouTube διατίθενται βίντεο  επεξήγησης της χρήσης του:

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@enerfund.eu και για τα τελευταία νέα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://enerfund.eu/

 

Ακολουθήστε το ENERFUND στο Facebook και το Twitter:

www.facebook.com/enerfund   

www.twitter.com/enerfund