Αναζήτηση συγκατοίκου

Φοιτητές που αναζητούν συγκάτοικο, αξιοποιείται το πρόγραμμα RoomSync. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο Facebook με την οποία μπορείτε να επιλέξετε συγκάτοικο με διαδικασία αντιστοίχισης προσωπικών δεδομένων, συνηθειών, ενδιαφερόντων κλπ.

Πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το RoomSync

  1. Εγγραφείτε στο RoomSync, πατώντας εδώ  
  2. Αφού συνδεθείτε (Cyprus University of Technology Network) θα μπορείτε να προχωρήσετε με την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου.

Το λογισμικό θα σας αντιστοιχίσει με άλλους ενδιαφερόμενους αιτητές οι οποίοι πληρούν η πλησιάζουν τα δικά σας δεδομένα. Στην συνέχεια θα ειδοποιηθείτε έτσι ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το RoomSync, επικοινωνήστε στο housing@cut.ac.cy.

Αναζήτηση συγκατοίκου

Φοιτητές που αναζητούν συγκάτοικο, αξιοποιείται το πρόγραμμα RoomSync. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο Facebook με την οποία μπορείτε να επιλέξετε συγκάτοικο με διαδικασία αντιστοίχισης προσωπικών δεδομένων, συνηθειών, ενδιαφερόντων κλπ.

Πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το RoomSync

  1. Εγγραφείτε στο RoomSync, πατώντας εδώ  
  2. Αφού συνδεθείτε (Cyprus University of Technology Network) θα μπορείτε να προχωρήσετε με την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου.

Το λογισμικό θα σας αντιστοιχίσει με άλλους ενδιαφερόμενους αιτητές οι οποίοι πληρούν η πλησιάζουν τα δικά σας δεδομένα. Στην συνέχεια θα ειδοποιηθείτε έτσι ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το RoomSync, επικοινωνήστε στο housing@cut.ac.cy.