Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, ενώ τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Κρίτηρια επιλογής ενοίκων σε διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Κανόνες διαμονής ενοίκων σε διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης φοιτητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, ενώ τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Κρίτηρια επιλογής ενοίκων σε διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Κανόνες διαμονής ενοίκων σε διαμερίσματα του Πανεπιστημίου