Δίδακτρα και χρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Φοιτητές από κράτη της ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα (τα πληρώνει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατία) για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Καταβάλλουν δίδακτρα για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα καθώς και για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Φοιτητές από κράτη εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών εκτός ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα για όλα τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα καταβάλλει €40 ως τέλος εγγραφής.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

 

ΥΨΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ                       €3,417 ετήσια
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                                       €6,834 ετήσια

Προγράμματα Μάστερ σε οποιαδήποτε γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €4,100 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                       €7,200 (σύνολο)*

-Κατ΄ εξαίρεση τα προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου είναι €4,800 για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ και €8,000 για υπηκόους «τρίτων» κρατών

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Προγράμματα διδακτορικού

Χωρίς Διδακτικό Στάδιο στο Πρόγραμμα Σπουδών

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €3,200 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                       €5,600 (σύνολο)*

Με Διδακτικό Στάδιο (μέχρι 60 π.μ) στο Πρόγραμμα Σπουδών

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €5,200 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                      €9,100 (σύνολο)*

- Μετά το 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, εφόσον συνεχίζει τη φοίτησή του, καταβάλλει €50 ως τέλος εγγραφής εξαμήνου.

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Μαθήματα Αντιστοιχίας & Περιστασιακής φοίτησης                                                                         

Για κάθε φοιτητή: €80 ανά π.μ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Για προγράμματα Μάστερ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος

1.1 Με εξάμηνες δόσεις

 

Υπήκοοι ΕΕ

Υπήκοοι άλλων χωρών*

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.280

€2.314

ΣΥΝΟΛΟ

€4.100

€7.200

Για τα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου ισχύουν τα εξής:

 

Υπήκοοι ΕΕ

Υπήκοοι άλλων χωρών*

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.513

€2.580

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.513

€2.580

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.514

€2.580

ΣΥΝΟΛΟ

€4.800

€8.000

 - Φοιτητές μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους διαρκεί μέχρι και 8 εξάμηνα.

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

1.2 Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ (Σύνολο: €4,100)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €256

Προγράμματα ΔΙΚ (Σύνολο: €4,800)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €303*

*η 15η δόση είναι €298 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €4.540

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών (Σύνολο: 7,200)*

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €463*

*η 15η δόση είναι €458 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €6.940

Προγράμματα ΔΙΚ (Σύνολο: €8,000)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €516*

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

2. Για Διδακτορικά προγράμματα

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των έξι πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος

2.1 Με εξάμηνες δόσεις

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€400

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€600

ΣΥΝΟΛΟ

€3.200

€5.200

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών*

 

Χωρις διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€460

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€1.080

ΣΥΝΟΛΟ

€5.600

€9.100

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

2.2 Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 30 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού, ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €96

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,200)

Προκαταβολή: €400

Μηνιαίες δόσεις (30): €160

 

Για υπηκόους κρατών εκτός της ΕΕ*

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,600)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €176

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €9,100)

Προκαταβολή: €460

Μηνιαίες δόσεις (30): €288

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

2. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

3. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

4. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

5. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

Δίδακτρα και χρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Φοιτητές από κράτη της ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ δεν καταβάλλουν δίδακτρα (τα πληρώνει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατία) για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Καταβάλλουν δίδακτρα για προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα καθώς και για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Φοιτητές από κράτη εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές που είναι πολίτες κρατών εκτός ΕΕ καταβάλλουν δίδακτρα για όλα τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα καταβάλλει €40 ως τέλος εγγραφής.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

 

ΥΨΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Προγράμματα πτυχίου που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ                       €3,417 ετήσια
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                                       €6,834 ετήσια

Προγράμματα Μάστερ σε οποιαδήποτε γλώσσα

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €4,100 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                       €7,200 (σύνολο)*

-Κατ΄ εξαίρεση τα προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου είναι €4,800 για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ και €8,000 για υπηκόους «τρίτων» κρατών

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Προγράμματα διδακτορικού

Χωρίς Διδακτικό Στάδιο στο Πρόγραμμα Σπουδών

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €3,200 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                       €5,600 (σύνολο)*

Με Διδακτικό Στάδιο (μέχρι 60 π.μ) στο Πρόγραμμα Σπουδών

 • Φοιτητές Κύπριοι και πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,                      €5,200 (σύνολο)
 • Φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ*                                                      €9,100 (σύνολο)*

- Μετά το 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής, εφόσον συνεχίζει τη φοίτησή του, καταβάλλει €50 ως τέλος εγγραφής εξαμήνου.

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Μαθήματα Αντιστοιχίας & Περιστασιακής φοίτησης                                                                         

Για κάθε φοιτητή: €80 ανά π.μ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Για προγράμματα Μάστερ

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος

1.1 Με εξάμηνες δόσεις

 

Υπήκοοι ΕΕ

Υπήκοοι άλλων χωρών*

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.280

€2.313

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.280

€2.314

ΣΥΝΟΛΟ

€4.100

€7.200

Για τα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου ισχύουν τα εξής:

 

Υπήκοοι ΕΕ

Υπήκοοι άλλων χωρών*

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1.513

€2.580

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1.513

€2.580

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1.514

€2.580

ΣΥΝΟΛΟ

€4.800

€8.000

 - Φοιτητές μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους διαρκεί μέχρι και 8 εξάμηνα.

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

1.2 Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ (Σύνολο: €4,100)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €256

Προγράμματα ΔΙΚ (Σύνολο: €4,800)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €303*

*η 15η δόση είναι €298 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €4.540

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών (Σύνολο: 7,200)*

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €463*

*η 15η δόση είναι €458 και το συνολικό ποσό που θα δηλώνεται στην τράπεζα είναι €6.940

Προγράμματα ΔΙΚ (Σύνολο: €8,000)

Προκαταβολή: €260

Μηνιαίες δόσεις (15): €516*

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

2. Για Διδακτορικά προγράμματα

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής: α) σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των έξι πρώτων εξαμήνων ή β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος

2.1 Με εξάμηνες δόσεις

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€400

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€600

ΣΥΝΟΛΟ

€3.200

€5.200

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών*

 

Χωρις διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€460

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€1.080

ΣΥΝΟΛΟ

€5.600

€9.100

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

2.2 Με μηνιαίες δόσεις

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 30 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού, ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €96

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,200)

Προκαταβολή: €400

Μηνιαίες δόσεις (30): €160

 

Για υπηκόους κρατών εκτός της ΕΕ*

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,600)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €176

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €9,100)

Προκαταβολή: €460

Μηνιαίες δόσεις (30): €288

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

2. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

3. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

4. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

5. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.