Δωρεά γεύματα

Μεγάλος αριθμός φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση δωρεάν γεύμα από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

Η παροχή αυτή είναι συνδεδεμένη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο πλαίσιο διαδικασίας που ανακοινώνει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.

Δωρεά γεύματα

Μεγάλος αριθμός φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση δωρεάν γεύμα από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

Η παροχή αυτή είναι συνδεδεμένη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο πλαίσιο διαδικασίας που ανακοινώνει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.