Ειδικές Κατηγορίες

Περιορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων κατανέμονται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε «Ειδικές Κατηγορίες», όπως αυτές προσδιορίζονται στους περί Υπεράριθμων Θέσεων, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, Κανονισμούς (2009) και αναλύονται σε Κανόνες του ΤΠΚ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Για να μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση είναι προϋπόθεση να έχεις συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις (του έτους ή του προηγούμενου που υποβάλλεις αίτηση) και να έχεις εξεταστεί στα μαθήματα πρόσβασης για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει. Ακόμη, θα πρέπει ο γενικός βαθμός πρόσβασης που εξασφάλισες να μην είναι χαμηλότερος από το 80% του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

Που και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο Πανεπιστήμιο από τους υποψήφιους, συνήθως το πρώτο δεκαήμερο (αρχές Ιουλίου) που ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για υποβολή αίτησης

Δείτε την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή θέσεων σε ειδικές κατηγορίες

 

Ποιες είναι οι Ειδικές Κατηγορίες;

Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)

Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού υπηρεσιακού καθήκοντος

Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)

Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α.6 Ορφανοί από ένα γονιό και  ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

 

Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)

Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό (4) /ψυχολογικό (4) πρόβλημα / σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό (5) πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου  επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

 

Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)

Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων

Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

Γ.5 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστο στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 

Επεξηγήσεις:

1. Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.

2. Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.

3. Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.

4. Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση (σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.

5. Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του ΤΠΚ που ρυθμίζουν τις Ειδικές Κατηγορίες.

Ειδικές Κατηγορίες

Περιορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων κατανέμονται σε υποψηφίους που εντάσσονται σε «Ειδικές Κατηγορίες», όπως αυτές προσδιορίζονται στους περί Υπεράριθμων Θέσεων, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, Κανονισμούς (2009) και αναλύονται σε Κανόνες του ΤΠΚ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Για να μπορείς να διεκδικήσεις μια θέση είναι προϋπόθεση να έχεις συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις (του έτους ή του προηγούμενου που υποβάλλεις αίτηση) και να έχεις εξεταστεί στα μαθήματα πρόσβασης για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει. Ακόμη, θα πρέπει ο γενικός βαθμός πρόσβασης που εξασφάλισες να μην είναι χαμηλότερος από το 80% του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει.

Που και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο Πανεπιστήμιο από τους υποψήφιους, συνήθως το πρώτο δεκαήμερο (αρχές Ιουλίου) που ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για υποβολή αίτησης

Δείτε την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή θέσεων σε ειδικές κατηγορίες

 

Ποιες είναι οι Ειδικές Κατηγορίες;

Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)

Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού υπηρεσιακού καθήκοντος

Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)

Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α.6 Ορφανοί από ένα γονιό και  ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).

 

Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)

Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό (4) /ψυχολογικό (4) πρόβλημα / σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό (5) πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου  επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

 

Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)

Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων

Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

Γ.5 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστο στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

 

Επεξηγήσεις:

1. Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.

2. Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.

3. Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.

4. Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση (σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.

5. Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του ΤΠΚ που ρυθμίζουν τις Ειδικές Κατηγορίες.