Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις (το πολύ μέχρι ένα χρόνο πριν) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΠΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς.
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς.
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

Πώς υποβάλλονται αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, αρχίζοντας από αυτό το σύνδεσμο.

 

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού.

Δες την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή κενών θέσεων.

Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις (το πολύ μέχρι ένα χρόνο πριν) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΠΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς.
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς.
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

Πώς υποβάλλονται αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, αρχίζοντας από αυτό το σύνδεσμο.

 

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού.

Δες την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή κενών θέσεων.