Πτυχίο Καλών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάμηνα) του προγράμματος, οι φοιτητές ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο έτος δίνεται η δυνατότητα για ένα βαθμό εξειδίκευσης μεταξύ της δισδιάστατης και της τρισδιάστατης δημιουργίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι όλα υποχρεωτικά, ενώ στο τρίτο και τέταρτο έτος (στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο) υπάρχει μερική δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Στο τελευταίο, 8ο εξάμηνο, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία των έργων που αποτελούν την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών, παράλληλα με τη φοίτηση σε ένα μάθημα που αφορά – και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας – στην Επιμέλεια Εκθέσεων.

Για την απόκτηση του πτυχίου στις Καλές Τέχνες απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων [ECTS].

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Καλών Τεχνών αποκτούν τα κατάλληλα καλλιτεχνικά και ιστορικο-θεωρητικά εφόδια για μια πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία ή/και σταδιοδρομία στους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παιδείας, στη διδακτική της τέχνης.

Μαθήματα Εξαμήνων

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 100  Σχέδιο 1

4

FAR 101  Σχέδιο 2

4

FAR 110  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 1: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 102  Χαρακτική 1

4

FAR 120  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 2: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 111  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙV: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 130  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 3: τεχνολογίες των Νέων Μέσων

4

FAR 121  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 4: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 140  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 1

4

FAR 131  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 6: εφαρμογές στα Νέα Μέσα

4

FAR 141  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1

4

FAR 142  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 2

4

LCE 133 Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 1

4

FAR 143  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2

4

 

 

LCE 134 Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 2

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 200  Σχέδιο 3

4

FAR 202  Σχέδιο 4

4

FAR 201  Χαρακτική 2

4

FAR 211  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 10: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 210  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 7: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 221  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 11: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 220  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 8: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 231  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 12: Φωτογραφία II

4

FAR 230  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 9: Φωτογραφία I

4

FAR 232  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 13: ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου

4

FAR 240  Ιστορία της Τέχνης 3: Μοντερνισμός

4

FAR 241  Ιστορία της Τέχνης 4: Μεταμοντερνισμός και σύγχρονη τέχνη

4

FAR 250  Φιλοσοφία της Τέχνης 1: από τον Πλάτωνα στον Νίτσε

4

FAR 251  Φιλοσοφία της Τέχνης 2: από τον 19ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή

4

 

 

FAR 252  Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 310  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 14: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 320  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 14: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 5: Ειδικά Θέματα

4

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 5: Ειδικά Θέματα

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 311  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 321  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 6: Ειδικά Θέματα

4

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 6: Ειδικά Θέματα

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων 2

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων 2

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 410  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 16: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 420  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 16: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων 3

4

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων 3

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Σύνολο

30-32

Σύνολο

30-32

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

20

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

20

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 4-6

Σύνολο

28-30

Σύνολο

28-30

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΤΗ 3ο και 4ο

   

ECTS

FAR 330

Video Art

4

FAR 331

Κινηματογραφική Παραγωγή

4

FAR 332

Animation

4

FAR 333

Νέα Μέσα και Ήχος

4

FAR 342

Νεοελληνική Τέχνη (από τον 18ο αιώνα στον 20ό)

4

FAR 343

Νεώτερη και Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη

4

FAR 344

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου 4

FAR 345

Οπτικός Πολιτισμός 4

FAR 441

Φωτογραφία και Σύγχρονη Θεωρία

4

FAR 442

Θέματα Αιχμής στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

4

FAR 491

Μουσειολογία

4

FAR 492

Ανθρωπολογία της Τέχνης

4

FAR 493

Κοινωνιολογία της Τέχνης

4

Σημείωση: Το τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα από τον πιο πάνω πίνακα

 

Επεξηματικό Υπόμνημα Κωδικών

FAR ΧΧΧ:

Πρώτο ψηφίο = Έτος

Δεύτερο ψηφίο = Θεματική Ενότητα

Τρίτο ψηφίο = Αύξοντας Αριθμός [ανά έτος]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

FAR x0x = Μαθήματα Καλλιτεχνικής Πρακτικής

FAR x1x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: δισδιάστατη δημιουργία

FAR x2x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τρισδιάστατη δημιουργία

FAR x3x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τεχνολογίες-Νέα Μέσα

FAR x4x = Μαθήματα Ιστορίας-Θεωρίας

FAR x5x = Μαθήματα Φιλοσοφίας και Αισθητικής

FAR x6x = Πτυχιακή Εργασία

FAR x9x = Διάφορα Μαθήματα

LCE xxx = Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Περιγραφές Μαθημάτων

Διαδικασία εισδοχής

Κατανομή θέσεων

Το Τμήμα Καλών Τεχνών προσφέρει θέση στους 15 υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία σε εξετάσεις που διοργανώνονται υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (δείτε σχετικές ανακοινώσεις εδώ).  

Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 27 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου 2018, στο κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία).

Οι εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις υπό αναφορά Εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων, από τις 7 μέχρι τις 21 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο συμμετοχής από εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτησή τους:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Για απόφοιτους Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2018, η υποβολή πιστοποιημένου αντιγράφου του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, πρέπει να φτάσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων από τους ίδιους τους υποψηφίους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018

γ) Απόδειξη πληρωμής εξεταστικών τελών (€50). Οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τα απαραίτητα τέλη με ταχυδρομική επιταγή πληροφορούνται ότι η επιταγή πρέπει να εκδίδεται προς: Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους

ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα.

2. Έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι:

α) Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη μέρα:

 • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια. 
 • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα ή δύο (1-2) σχέδια.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν σχεδιάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και πράγματα εκτός σύνθεσης.

β) Τέταρτη μέρα: σύνθεση από λεκτικό θέμα, το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που ορίζει η εξεταστική επιτροπή. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψηφίους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίδουν ένα (1) έργο.

γ) Πέμπτη μέρα: σύνθεση με ελεύθερο θέμα, την οποία εκτελεί ο κάθε υποψήφιος ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), ο/η οποίος/α παραδίδει ένα (1) έργο.

3. Σε όλους τους υποψήφιους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το καβαλέτο και όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

4. Κάθε υποψήφιος, την τελευταία μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων, επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίνει για αξιολόγηση μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ένα ή δύο (1-2) μαυρόασπρα σχέδια, ένα ή δύο (1-2) σχέδια με χρώμα, ένα (1) έργο (σχέδιο ή χρώμα) από το λεκτικό θέμα και ένα (1) έργο (σχέδιο ή χρώμα) από το ελεύθερο θέμα.

5. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

6. Ο καθορισμός του χρόνου των διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών εναπόκειται στους υποψηφίους. Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα στο χρόνο που επιθυμεί.

Προσέλευση υποψηφίων, τοποθέτησή τους στις θέσεις εξέτασης, απαιτούμενα έντυπα

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των Εξετάσεων την πρώτη μέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.

2. Τη μέρα έναρξης των Εξετάσεων, προσδιορίζεται κατόπιν κλήρωσης, η θέση του υποψηφίου κατά την εξέταση. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων στην αίθουσα Εξέτασης επιτρέπεται μόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία και έγκριση του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.

3. Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται όλες τις μέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων να έχει πάντα μαζί του το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα του αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων και η Κάρτα Εισόδου η οποία θα δοθεί την πρώτη μέρα. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα Εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Η Κάρτα Εισόδου πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης.

Πειθαρχία υποψηφίων

1. Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.

2. Οι υποψήφιοι που αποπειρώνται να συνεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο με άλλους υποψήφιους, ή επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά και αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της τάξης και της ομαλότητας, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από τις Εξετάσεις.

Αξιολόγηση των έργων των υποψηφίων

1. Η εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

2. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Επιπρόσθετες οδηγίες

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται όπως:

 • επιβεβαιώσουν ότι ο ατομικός φάκελος που τους έχει δοθεί περιέχει τέσσερις (4) κόλλες σχεδίασης τύπου BOCKINGFORD για χρώμα και τέσσερις (4) κόλλες τύπου INGRES για μαυρόασπρο σχέδιο. Καλούνται, επίσης, όπως επιβεβαιώσουν ότι όλες οι κόλλες φέρουν την ανάγλυφη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
 • χρησιμοποιούν το χαρτί τύπου BOCKINGFORD αποκλειστικά για χρώμα και το χαρτί τύπου INGRES αποκλειστικά για σχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι δοκιμασίες,
 • ζητούν από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων πρόσθετη κόλλα σχεδίασης, όταν χρειάζεται, αφού επιστρέψουν πρώτα μια από τις κόλλες σχεδίασης που τους έχουν δοθεί αρχικά,
 • παραδώσουν όλες τις κόλλες που τους έχουν δοθεί την τελευταία μέρα των Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται:

 • να αγγίζουν ή να μετακινούν αντικείμενα που θα σχεδιάσουν,
 • να βγάζουν φωτογραφίες στο χώρο των Εξετάσεων,
 • να περιφέρονται άσκοπα μέσα στην αίθουσα Εξέτασης και να συνομιλούν μεταξύ τους,
 • να καπνίζουν μέσα στην αίθουσα Εξέτασης,
 • να φέρουν και να χρησιμοποιούν στην αίθουσα Εξέτασης και στους χώρους φιξαρίσματος κινητά τηλέφωνα,
 • να μετακινούν τον ατομικό τους φάκελο από την καθορισμένη θέση,
 • να γράψουν ή να σχεδιάσουν πάνω στις κόλλες σχεδίασης οποιοδήποτε στοιχείο που δηλώνει την ταυτότητά τους,
 • να δανείσουν κόλλες σχεδίασης σε άλλους υποψήφιους,
 • να καταστρέψουν οποιαδήποτε κόλλα σχεδίασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αίθουσα Εξέτασης με άδεια χέρια (επιτρέπεται μόνο η μεταφορά νερού και υλικών για τη σχεδίαση),
 • να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αριθμό του Δελτίου Υποψηφίου, που παρέχεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων την πρώτη μέρα Εξέτασης,
 • να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο Υπεύθυνος των Εξετάσεων,
 • να διατηρούν το χώρο καθαρό (Τα κάρβουνα πρέπει να ξύνονται σε κουτί ή σε κάλαθο αχρήστων), 
 • να κάνουν το φιξάρισμα των σχεδίων έξω από την αίθουσα Εξέτασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα Εξέτασης σε άλλα άτομα, πέραν των υποψηφίων και του αρμόδιου προσωπικού της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την Εξέταση απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τηλ. 22 806360