Αποτελέσματα κατανομής θέσεων

Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων – Υπηρεσία Εξετάσεων

Βαθμολογία τελευταίου εισακτέου ("βάσεις") κατά πρόγραμμα στο ΤΠΚ

Κενές Θέσεις 2017

Ειδικές κατηγορίες 2017

Έλληνες υπήκοοι (Πανελλήνιες) 2017

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων

Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων – Υπηρεσία Εξετάσεων

Βαθμολογία τελευταίου εισακτέου ("βάσεις") κατά πρόγραμμα στο ΤΠΚ

Κενές Θέσεις 2017

Ειδικές κατηγορίες 2017

Έλληνες υπήκοοι (Πανελλήνιες) 2017