Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

* Η προθεσμία αιτήσεων έληξε. Δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018.

  • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης για τα πρώτα δύο έτη και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ στη Μηχανολογία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου,  Επίκουρος Καθηγητής, savvas.loizou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002637

Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

* Η προθεσμία αιτήσεων έληξε. Δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018.

  • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης για τα πρώτα δύο έτη και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων. Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ στη Μηχανολογία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου,  Επίκουρος Καθηγητής, savvas.loizou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002637