Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Η2020 L4MS (Logistics for Manufacturing Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων.

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου,  Επίκουρος Καθηγητής, savvas.loizou@cut.ac.cy, τηλ: (+357) 25002165

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002637

 

Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μια (1) θέση στην Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

Η θέση είναι για φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης. Για τον/ην επιτυχόντα, θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο έτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Η2020 L4MS (Logistics for Manufacturing Systems) και επακόλουθη χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την απόδοση του υποψηφίου και την διαθεσιμότητα κονδυλίων.

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών στη Μηχανολογία ή σε συναφές πεδίο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως επίσης και άριστες ικανότητες στα μαθηματικά. Απαραίτητη είναι η γνώση υπολογιστών και άριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++ ή/και Python ή/και Fortran). Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο ρομποτικής θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σάββα Γ. Λοΐζου,  Επίκουρος Καθηγητής, savvas.loizou@cut.ac.cy, τηλ: (+357) 25002165

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002637