Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογική Νοσηλευτική» με τίτλο «Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της Λακτοφερρίνης (Λακτοτρανσφερίνης) και του πρωτογάλατος στον έλεγχο της σχετιζόμενης με την χημειοθεραπεία αναιμίας σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και κατά προτίμηση στον τομέα της Κλινικής Βοτανικής  και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και κλινική και εργαστηριακή εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής’» με τίτλο «Μουσικοθεραπεία σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική καρδιολογική φροντίδα.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Εφαρμογές τεχνολογίας σε θέματα αυτό-διαχείρισης συμπτωμάτων νευρο-νοητικών/ νευρο-βιολογικών διαταραχών»

ή

«Διερεύνηση της εμπειρίας τραύματος  σχετικών με τον επαγγελματικό ρόλο σε μαίες/μαιευτές».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών Επιστημών Πληροφορικής ή Νοσηλευτικής ή συναφούς αντικειμένου των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή σε συναφές με την Ψυχική Υγεία αντικείμενο ή στις επιστήμες τεχνολογίας. Για το δεύτερο θεματικό πεδίο οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Μαιευτική ή τη Νοσηλευτική και μεταπτυχιακού τίτλος επιπέδου Μάστερ στη Μαιευτική.  Απαιτείται τίτλος άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπως Proficiency, Cambridge/ Michigan), πιστοποιημένη γνώση Βιοστατιστικής-Μεθοδολογίας της έρευνας και Η/Υ (χρήση SPSS). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις θα θεωρηθούν προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.karanikola@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογική Νοσηλευτική» με τίτλο «Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της Λακτοφερρίνης (Λακτοτρανσφερίνης) και του πρωτογάλατος στον έλεγχο της σχετιζόμενης με την χημειοθεραπεία αναιμίας σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και κατά προτίμηση στον τομέα της Κλινικής Βοτανικής  και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή κλινικών ερευνών και κλινική και εργαστηριακή εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής’» με τίτλο «Μουσικοθεραπεία σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία στην εντατική καρδιολογική φροντίδα.  Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Εφαρμογές τεχνολογίας σε θέματα αυτό-διαχείρισης συμπτωμάτων νευρο-νοητικών/ νευρο-βιολογικών διαταραχών»

ή

«Διερεύνηση της εμπειρίας τραύματος  σχετικών με τον επαγγελματικό ρόλο σε μαίες/μαιευτές».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών Επιστημών Πληροφορικής ή Νοσηλευτικής ή συναφούς αντικειμένου των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή σε συναφές με την Ψυχική Υγεία αντικείμενο ή στις επιστήμες τεχνολογίας. Για το δεύτερο θεματικό πεδίο οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Μαιευτική ή τη Νοσηλευτική και μεταπτυχιακού τίτλος επιπέδου Μάστερ στη Μαιευτική.  Απαιτείται τίτλος άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπως Proficiency, Cambridge/ Michigan), πιστοποιημένη γνώση Βιοστατιστικής-Μεθοδολογίας της έρευνας και Η/Υ (χρήση SPSS). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις θα θεωρηθούν προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια,  maria.karanikola@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864