Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με έναρξη τον Ιανουάριο ή το Σεπτέμβρη 2018

Η επόμενη προκήρυξη ενδέχεται να γίνει το Φθινόπωρο με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2019.

Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με έναρξη τον Ιανουάριο ή το Σεπτέμβρη 2018

Η επόμενη προκήρυξη ενδέχεται να γίνει το Φθινόπωρο με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2019.