Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Καλών Τεχνών

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του Τμήματος Καλών Τεχνών

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Καλων Τεχνων

Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμημα Καλων Τεχνων

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας