Καλωσόρισμα Προέδρου του Τμήματος

Καλωσόρισμα του Προέδρου του Τμήματος : Δρ. Αναστάσιου Ζωπιάτη

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρεται μέσα από τη συνεργασία των δυο Τμημάτων της  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού  και Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση προσφέρει ένα τεταρτοετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Διοίκηση με κατευθύνσεις «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ή «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος στη Διοίκηση, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για εκπόνηση στρατηγικών και λειτουργικών επιχειρηματικών σχεδίων, θα μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές και καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και θα έχουν τις γνώσεις για να ηγούνται ομάδων προσώπων για την επίτευξη εταιρικών στόχων. Ειδικά η κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» χτίζει την ικανότητα των φοιτητών να αξιοποιούν θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την επινόηση καινοτόμων ιδεών για την εγκαθίδρυση και λειτουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Οι κάτοχοι του πτυχίου στο Πρόγραμμα της Διοίκησης θα μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, εντός ή εκτός Κύπρου στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει το Πτυχίο, όπως η Λογιστική, η Χρηματοοικονομική, το Μάρκετινγκ, η Στρατηγική και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ανάμεσα σε άλλα. Στο 3ο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια της «Πρακτικής Άσκησης» για την διάρκεια ενός πλήρους εξαμήνου. Με αυτόν τον τρόπο, θα τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Καλωσόρισμα Προέδρου του Τμήματος

Καλωσόρισμα του Προέδρου του Τμήματος : Δρ. Αναστάσιου Ζωπιάτη

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρεται μέσα από τη συνεργασία των δυο Τμημάτων της  Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού  και Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση προσφέρει ένα τεταρτοετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Διοίκηση με κατευθύνσεις «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ή «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων», ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να πετύχουν απαλλαγή από αριθμό ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου εγκεκριμένου λογιστή από το πρόγραμμα σπουδών «ACA» του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ή από το πρόγραμμα σπουδών «ACCA» του Association of Chartered Certified Accountants.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος στη Διοίκηση, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για εκπόνηση στρατηγικών και λειτουργικών επιχειρηματικών σχεδίων, θα μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές και καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και θα έχουν τις γνώσεις για να ηγούνται ομάδων προσώπων για την επίτευξη εταιρικών στόχων. Ειδικά η κατεύθυνση «Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας» χτίζει την ικανότητα των φοιτητών να αξιοποιούν θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την επινόηση καινοτόμων ιδεών για την εγκαθίδρυση και λειτουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Οι κάτοχοι του πτυχίου στο Πρόγραμμα της Διοίκησης θα μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, εντός ή εκτός Κύπρου στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει το Πτυχίο, όπως η Λογιστική, η Χρηματοοικονομική, το Μάρκετινγκ, η Στρατηγική και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ανάμεσα σε άλλα. Στο 3ο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλεγούν να εργαστούν σε πραγματική επιχείρηση στα πλαίσια της «Πρακτικής Άσκησης» για την διάρκεια ενός πλήρους εξαμήνου. Με αυτόν τον τρόπο, θα τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις τάσεις στον τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.