Προσωπικές συμβουλές για την επιτυχή συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Erasmus Plus για Φοίτηση
Αθηνά Χρίστου (3ο έτος Πτυχίο Διοίκησης)

Πιο κάτω θα ήθελα να δώσω μερικές συμβουλές από την προσωπική μου εμπειρία με το πρόγραμμα Erasmus Plus για Φοίτηση. Συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus Plus το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σπουδάζοντας για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

 • Δήλωση ενδιαφέροντος μέσω αίτησης στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου. Έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Erasmus φοίτησης, αλλά χρειάζεται απαραίτητα να πληροίς κάποια κριτήρια για να γίνεις αποδεκτός από το Τμήμα και τη Σχολή σου. Στο δικό μου Τμήμα χρειάζεται να έχεις γενικό βαθμό άνω του 6,5 και να μη χρωστάς μαθήματα. Η συμβουλή μου σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν είναι να προτιμήσουν το 2ο εξάμηνο του 2ου έτους. Έτσι αν δεν πάνε όλα καλά με τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο προορισμού θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης μετέπειτα και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος για 5ο έτος φοίτησης.
 • Στη συνέχεια γίνεται σωστή αναζήτηση για το πρόγραμμα, όσα οφέλη προσφέρει, καθώς και κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Erasmus του ΤΕΠΑΚ. Το γραφείο του Πανεπιστημίου μπορεί να σε καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης για κινητικότητα.
 • Αναζήτηση πανεπιστημίων που έχουν συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Αρχικά στην ιστοσελίδα του Erasmus που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και συγκεκριμένα πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες που έχουν συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ.
 • Χρειάζεται να γίνει αντιστοίχιση 5 μαθημάτων με ανάλογο αριθμό ECTS ώστε να μπορέσεις να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα. Δεν είναι απαραίτητο τα 5 μαθήματα να είναι τα ίδια με εκείνα του Πτυχίου σου στο εξάμηνο που θα συμμετάσχεις για Erasmus. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις από όλα τα μετέπειτα έτη σπουδής μαθήματα απλά να έχουν τη σωστή αντιστοιχία ECTS.
 • Μελέτη των περιγραφών των μαθημάτων του Πτυχίου σου και μελέτη των περιγραφών των μαθημάτων και προγράμματος σπουδής στο πανεπιστήμιο φιλοξενίας. Έδωσα μεγάλη προσοχή στις περιγραφές των μαθημάτων ώστε να είναι αντίστοιχες με τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών μου. Με τη μεγάλη καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή μου βρήκα 5 μαθήματα στο Πανεπιστήμιο φιλοξενίας τα οποία ήταν αντίστοιχα με 5 μαθήματα στο Πτυχίο μου, έστω από διαφορετικά εξάμηνα.
 • Μετά τη σωστή αναζήτηση, για να είναι εφικτή η συμμετοχή επικοινωνείς με το γραφείο Erasmus ώστε να συμπληρώσεις τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής.
 • Σημαντικό έντυπο είναι το Έντυπο Αντιστοιχίας όπου πρέπει να σημειώσεις τις περιγραφές των μαθημάτων του δικού σου Πτυχίου και τα αντίστοιχα μαθήματα για το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας.
 • Επίσης, υπάρχει το έντυπο learning agreement και το application form όπου γίνεται η συμπλήρωση των προσωπικών σου στοιχείων και των μαθημάτων. Αυτά θα υπογραφούν ξανά με το τέλος της κινητικότητας από το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας.
 • Συμπλήρωση εντύπου για τη χρηματοδότησή σου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται πιστοποιητικά και αποδείξεις εισιτηρίων για το ταξίδι προς και από τη χώρα όπου θα φιλοξενηθείς. Αυτά καλύπτονται μέχρι κάποιο ποσό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάθε χώρα προορισμού. Επίσης, προσφέρεται και ένα μηνιαίο ποσό για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης.
 • Ακολουθεί η έγκριση από το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας. Με την υποβολή της αίτησης μέσω του γραφείου Erasmus, ακολουθεί η έγκριση από το Πανεπιστήμιο προορισμού.
 • Με τη συμπλήρωση των εντύπων, τη σωστή αναζήτηση των μαθημάτων και την έγκριση από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό σου σύμβουλο είσαι έτοιμος/η για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο προσφέρει τρομερές εμπειρίες, ενδυνάμωση γνώσεων και αυτοπεποίθησης και σου επιτρέπει να συναναστραφείς με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες.

 

Προσωπικές συμβουλές για την επιτυχή συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Erasmus Plus για Φοίτηση
Αθηνά Χρίστου (3ο έτος Πτυχίο Διοίκησης)

Πιο κάτω θα ήθελα να δώσω μερικές συμβουλές από την προσωπική μου εμπειρία με το πρόγραμμα Erasmus Plus για Φοίτηση. Συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus Plus το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σπουδάζοντας για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

 • Δήλωση ενδιαφέροντος μέσω αίτησης στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου. Έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Erasmus φοίτησης, αλλά χρειάζεται απαραίτητα να πληροίς κάποια κριτήρια για να γίνεις αποδεκτός από το Τμήμα και τη Σχολή σου. Στο δικό μου Τμήμα χρειάζεται να έχεις γενικό βαθμό άνω του 6,5 και να μη χρωστάς μαθήματα. Η συμβουλή μου σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν είναι να προτιμήσουν το 2ο εξάμηνο του 2ου έτους. Έτσι αν δεν πάνε όλα καλά με τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο προορισμού θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης μετέπειτα και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος για 5ο έτος φοίτησης.
 • Στη συνέχεια γίνεται σωστή αναζήτηση για το πρόγραμμα, όσα οφέλη προσφέρει, καθώς και κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Erasmus του ΤΕΠΑΚ. Το γραφείο του Πανεπιστημίου μπορεί να σε καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης για κινητικότητα.
 • Αναζήτηση πανεπιστημίων που έχουν συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Αρχικά στην ιστοσελίδα του Erasmus που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και συγκεκριμένα πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες που έχουν συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ.
 • Χρειάζεται να γίνει αντιστοίχιση 5 μαθημάτων με ανάλογο αριθμό ECTS ώστε να μπορέσεις να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα. Δεν είναι απαραίτητο τα 5 μαθήματα να είναι τα ίδια με εκείνα του Πτυχίου σου στο εξάμηνο που θα συμμετάσχεις για Erasmus. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις από όλα τα μετέπειτα έτη σπουδής μαθήματα απλά να έχουν τη σωστή αντιστοιχία ECTS.
 • Μελέτη των περιγραφών των μαθημάτων του Πτυχίου σου και μελέτη των περιγραφών των μαθημάτων και προγράμματος σπουδής στο πανεπιστήμιο φιλοξενίας. Έδωσα μεγάλη προσοχή στις περιγραφές των μαθημάτων ώστε να είναι αντίστοιχες με τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών μου. Με τη μεγάλη καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή μου βρήκα 5 μαθήματα στο Πανεπιστήμιο φιλοξενίας τα οποία ήταν αντίστοιχα με 5 μαθήματα στο Πτυχίο μου, έστω από διαφορετικά εξάμηνα.
 • Μετά τη σωστή αναζήτηση, για να είναι εφικτή η συμμετοχή επικοινωνείς με το γραφείο Erasmus ώστε να συμπληρώσεις τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής.
 • Σημαντικό έντυπο είναι το Έντυπο Αντιστοιχίας όπου πρέπει να σημειώσεις τις περιγραφές των μαθημάτων του δικού σου Πτυχίου και τα αντίστοιχα μαθήματα για το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας.
 • Επίσης, υπάρχει το έντυπο learning agreement και το application form όπου γίνεται η συμπλήρωση των προσωπικών σου στοιχείων και των μαθημάτων. Αυτά θα υπογραφούν ξανά με το τέλος της κινητικότητας από το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας.
 • Συμπλήρωση εντύπου για τη χρηματοδότησή σου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται πιστοποιητικά και αποδείξεις εισιτηρίων για το ταξίδι προς και από τη χώρα όπου θα φιλοξενηθείς. Αυτά καλύπτονται μέχρι κάποιο ποσό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κάθε χώρα προορισμού. Επίσης, προσφέρεται και ένα μηνιαίο ποσό για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης.
 • Ακολουθεί η έγκριση από το Πανεπιστήμιο φιλοξενίας. Με την υποβολή της αίτησης μέσω του γραφείου Erasmus, ακολουθεί η έγκριση από το Πανεπιστήμιο προορισμού.
 • Με τη συμπλήρωση των εντύπων, τη σωστή αναζήτηση των μαθημάτων και την έγκριση από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό σου σύμβουλο είσαι έτοιμος/η για κινητικότητα με το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο προσφέρει τρομερές εμπειρίες, ενδυνάμωση γνώσεων και αυτοπεποίθησης και σου επιτρέπει να συναναστραφείς με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες.