Περιγραφές Μαθημάτων

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 101 Οικονομικά Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 203 Εμπόριο Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 202 Εταιρική Νομοθεσία

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 260 Αρχές Μάρκετινγκ

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 351 Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 361 Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 453 Ηγετικές Ικανότητες

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 462 Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Μάθημα Κοινού Κορμού

LCE 130 Αγγλικά για τη Διοίκηση

Μάθημα Κοινού Κορμού

MGT 100 Εισαγωγή στη Διοίκηση

Μάθημα Κοινού Κορμού

MGT 241 Επιχειρησιακή Διοίκηση

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 321 Διοίκηση της Καινοτομίας

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 322 Αρχές νέων επιχειρηματικών μοντέλων

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 323 Αρχές δημιουργίας νέων επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 324 Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 331 Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 332 Ενεργειακή Νομοθεσία

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 333 Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 334 Μάρκετινγκ Ενεργειακών Πόρων

Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Μελέτης

MGT 390 Πρακτική Άσκηση (6 ΕΠΜ)

Μαθήματα Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικής Μελέτης

MGT 391 Διπλωματική Μελέτη (12 ΕΠΜ)

Μάθημα Κοινού Κορμού

MGT 402 Εταιρική Διακυβέρνηση

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 425 Αρχές Ανάπτυξης Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Εταιρειών

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

MGT 427 Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 435 Μεταφορά και Διανομή Ενεργειακών Πόρων

Κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 437 Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Ενέργειας