Περιγραφές Μαθημάτων

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 101 Οικονομικά Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 203 Εμπόριο Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

Μάθημα Κοινού Κορμού

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

Μάθημα Κοινού Κορμού

HTM 202 Εταιρική Νομοθεσία

Μάθημα Κοινού Κορμού

LCE 130 Αγγλικά για τη Διοίκηση