Εργαστήριο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Θεραπείας Λόγου (ΔΙΑΘΛΟ)

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Μαρία Καμπανάρου

Τι είναι το ΔΙΑΘΛΟ:

Το ΔΙΑΘΛΟ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει όλα τα τρέχοντα εργαλεία στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών ομιλίας, λόγου και άρθρωσης. Τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης χορηγούνται, εκτός των άλλων, και από φοιτητές Λογοθεραπείας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένων λογοθεραπευτών/ λογοπαθολόγων ως μέρος της κλινικής τους εξάσκησης.

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η Λογοθεραπεία (ή Λογοπαθολογία) είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της επικοινωνίας, κατάποσης και ακοής σε παιδιά και σε ενήλικες.

Ο λογοθεραπευτής/ λογοπαθολόγος έχει σημαντικό ρόλο στους παρακάτω τομείς:

  • στην πρόληψη των προβλημάτων επικοινωνίας
  • στην αξιολόγηση διαταραχών επικοινωνίας ή/και κατάποσης
  • στη θεραπευτική παρέμβαση
  • στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας ή/και κατάποσης
  • στην επιστημονική έρευνα και συνεχή ακαδημαϊκή και κλινική εκπαίδευση

Τι είναι η Αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία εκείνη που λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις παρούσες ανάγκες του ατόμου. Μας επιτρέπει να καθορίσουμε εάν υπάρχει κάποια επικοινωνιακή διαταραχή ή διαταραχή κατάποσης και, εάν ναι, τη φύση και το μέγεθος αυτής της διαταραχής και τις επιπτώσεις της στη ζωή του ατόμου. Επιπλέον, μας βοηθά να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες για να θέσουμε τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους, να αποφασίσουμε για τις θεραπευτικές διαδικασίες και για το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Η διαδικασία αξιολόγησης ποικίλλει ανάλογα με τη διαταραχή, τον ασθενή και τον κλινικό/ λογοθεραπευτή.

Πεδία αξιολόγησης των Λογοθεραπευτών:

Λόγος/Γλώσσα
Τομείς της γλώσσας που αξιολογούμε:
Μορφή (Μορφολογία/ Σύνταξη/ Φωνολογία)
Περιεχόμενο (Σημασιολογία)
Χρήση (Πραγματολογία)
Τόσο ως προς την κατανόηση όσο και ως προς την παραγωγή.

Ομιλία

Η καταληπτότητα της ομιλίας είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Όταν έχει επηρεαστεί η καταληπτότητα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη συμβολή των γλωσσικών (φωνολογικών) και κινητικών (άρθρωση) ικανοτήτων στο πρόβλημα.

Ροή

Στην αξιολόγηση της ροής συμπεριλαμβάνεται η προσεκτική παρατήρηση και μέτρηση των λεκτικών συμπεριφορών του ασθενή, καθώς και των μη λεκτικών, όπως τα συναισθήματά του.

Φωνή

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ύψους, της έντασης, της αντήχησης, της σταθερότητας, της φώνησης και της αναπνοής.

Ακοή

Η επίδραση της απώλειας της ακοής στη λειτουργία της επικοινωνίας είναι μεγάλη. Οι ακουολόγοι είναι οι επαγγελματίες εκείνοι που εκτιμούν το επίπεδο της ακοής. Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας είναι σημαντική για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Κατάποση

Η αξιολόγηση της κατάποσης για τη διάγνωση προβλήματος δυσφαγίας ή όχι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του λογοπαθολόγου/ λογοθεραπευτή. Για μία επιτυχημένη αξιολόγηση πολλές φορές είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του λογοθεραπευτή, καθώς και η χρήση εργαλείων σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (π.χ. ακτινολόγο).

Λογοθεραπευτικά Εργαλεία Διάγνωσης και Αξιολόγησης

Όνομα Εργαλείου Συγγραφείς και χρονολογία Περιοχή Αξιολόγησης Σταθμισμένο (ναι/όχι) Κυπριακή προσαρμογή (ναι/όχι)
Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου Ι.Βογινδρούκας Α.Πρωτοπαπάς Γ.Σιδερίδης (1995) Παραγωγή Λεξιλογίου ναι ναι
Mέταφων Τέστ A.Γ.Γιαννετοπούλου Λ.Χ.Κιρπότιν (2008) Λόγου ναι ναι
Τεστ Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία Λ.Μεσσίνης Α.Καστελλάκης Ε.Παναγέα Π.Παπαθανασοπουλος (2013) Λόγου και Ομιλίας ναι όχι
Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης Ι.Βαγινδρούκας Ε.Γρηγοριάδου Μ.Καμπουρογλου Λόγου ναι ναι
Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Πληροφορικής και Γραμματικής Επάρκειας Ι.Βαγινδρούκας Α.Πρωτοπαπάς Σ.Σταυρακάκη (2009) Λόγου ναι όχι
Ravens Coloured Progressive Matrices (CPM) - Πρακτική Νοημοσύνη ναι όχι
Children’s Communication Checklist-CCC-2 Complete Kit - Αυτισμός ναι όχι
Σημασιολογικοί Σύνδεσμοι (Βιβλίο) S.Bigland J.Speake (1992) - - -
Πώς να αναγνωρίσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας (Βιβλίο) J.Speake (2003) - - -
Τοols e-kit(για στοματοπροσωπική εξέταση) - - - -
E-Prime 2.0 Standard - - - -

Εργαστήριο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Θεραπείας Λόγου (ΔΙΑΘΛΟ)

Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Μαρία Καμπανάρου

Τι είναι το ΔΙΑΘΛΟ:

Το ΔΙΑΘΛΟ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει όλα τα τρέχοντα εργαλεία στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών ομιλίας, λόγου και άρθρωσης. Τα διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης χορηγούνται, εκτός των άλλων, και από φοιτητές Λογοθεραπείας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένων λογοθεραπευτών/ λογοπαθολόγων ως μέρος της κλινικής τους εξάσκησης.

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

Η Λογοθεραπεία (ή Λογοπαθολογία) είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της επικοινωνίας, κατάποσης και ακοής σε παιδιά και σε ενήλικες.

Ο λογοθεραπευτής/ λογοπαθολόγος έχει σημαντικό ρόλο στους παρακάτω τομείς:

  • στην πρόληψη των προβλημάτων επικοινωνίας
  • στην αξιολόγηση διαταραχών επικοινωνίας ή/και κατάποσης
  • στη θεραπευτική παρέμβαση
  • στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας ή/και κατάποσης
  • στην επιστημονική έρευνα και συνεχή ακαδημαϊκή και κλινική εκπαίδευση

Τι είναι η Αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία εκείνη που λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις παρούσες ανάγκες του ατόμου. Μας επιτρέπει να καθορίσουμε εάν υπάρχει κάποια επικοινωνιακή διαταραχή ή διαταραχή κατάποσης και, εάν ναι, τη φύση και το μέγεθος αυτής της διαταραχής και τις επιπτώσεις της στη ζωή του ατόμου. Επιπλέον, μας βοηθά να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες για να θέσουμε τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους, να αποφασίσουμε για τις θεραπευτικές διαδικασίες και για το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Η διαδικασία αξιολόγησης ποικίλλει ανάλογα με τη διαταραχή, τον ασθενή και τον κλινικό/ λογοθεραπευτή.

Πεδία αξιολόγησης των Λογοθεραπευτών:

Λόγος/Γλώσσα
Τομείς της γλώσσας που αξιολογούμε:
Μορφή (Μορφολογία/ Σύνταξη/ Φωνολογία)
Περιεχόμενο (Σημασιολογία)
Χρήση (Πραγματολογία)
Τόσο ως προς την κατανόηση όσο και ως προς την παραγωγή.

Ομιλία

Η καταληπτότητα της ομιλίας είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Όταν έχει επηρεαστεί η καταληπτότητα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη συμβολή των γλωσσικών (φωνολογικών) και κινητικών (άρθρωση) ικανοτήτων στο πρόβλημα.

Ροή

Στην αξιολόγηση της ροής συμπεριλαμβάνεται η προσεκτική παρατήρηση και μέτρηση των λεκτικών συμπεριφορών του ασθενή, καθώς και των μη λεκτικών, όπως τα συναισθήματά του.

Φωνή

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ύψους, της έντασης, της αντήχησης, της σταθερότητας, της φώνησης και της αναπνοής.

Ακοή

Η επίδραση της απώλειας της ακοής στη λειτουργία της επικοινωνίας είναι μεγάλη. Οι ακουολόγοι είναι οι επαγγελματίες εκείνοι που εκτιμούν το επίπεδο της ακοής. Η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας είναι σημαντική για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Κατάποση

Η αξιολόγηση της κατάποσης για τη διάγνωση προβλήματος δυσφαγίας ή όχι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του λογοπαθολόγου/ λογοθεραπευτή. Για μία επιτυχημένη αξιολόγηση πολλές φορές είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του λογοθεραπευτή, καθώς και η χρήση εργαλείων σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (π.χ. ακτινολόγο).

Λογοθεραπευτικά Εργαλεία Διάγνωσης και Αξιολόγησης

Όνομα Εργαλείου Συγγραφείς και χρονολογία Περιοχή Αξιολόγησης Σταθμισμένο (ναι/όχι) Κυπριακή προσαρμογή (ναι/όχι)
Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου Ι.Βογινδρούκας Α.Πρωτοπαπάς Γ.Σιδερίδης (1995) Παραγωγή Λεξιλογίου ναι ναι
Mέταφων Τέστ A.Γ.Γιαννετοπούλου Λ.Χ.Κιρπότιν (2008) Λόγου ναι ναι
Τεστ Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία Λ.Μεσσίνης Α.Καστελλάκης Ε.Παναγέα Π.Παπαθανασοπουλος (2013) Λόγου και Ομιλίας ναι όχι
Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης Ι.Βαγινδρούκας Ε.Γρηγοριάδου Μ.Καμπουρογλου Λόγου ναι ναι
Εικόνες Δράσης, Δοκιμασία Πληροφορικής και Γραμματικής Επάρκειας Ι.Βαγινδρούκας Α.Πρωτοπαπάς Σ.Σταυρακάκη (2009) Λόγου ναι όχι
Ravens Coloured Progressive Matrices (CPM) - Πρακτική Νοημοσύνη ναι όχι
Children’s Communication Checklist-CCC-2 Complete Kit - Αυτισμός ναι όχι
Σημασιολογικοί Σύνδεσμοι (Βιβλίο) S.Bigland J.Speake (1992) - - -
Πώς να αναγνωρίσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας (Βιβλίο) J.Speake (2003) - - -
Τοols e-kit(για στοματοπροσωπική εξέταση) - - - -
E-Prime 2.0 Standard - - - -