Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση

Μελέτες, οι οποίες εστιάζουν στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές ασθένειες, στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένες. Η ίδρυση ενός καινοτόμου ερευνητικού εργαστηρίου στον τομέα της αποκατάστασης επικοινωνίας ατόμων με νευρολογικές ασθένειες, στο τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου θα καλύψει αυτό το ερευνητικό και θεραπευτικό κενό. Το Εργαστηρίο Έρευνας και Αποκατάστασης Νευρολογικών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΑΝΔΕ) θα αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα με κεντρικό άξονα την αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών νευρωνικής διέγερσης.

Πρόκειται για την τεχνική Επαναλαμβανόμενη Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (ΕΜΔ) (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation). Αφορά στη χρήση ένος πηνίου που συνδέεται με έναν ταχέως μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό φορτίο δημιουργώντας ηλεκτρομαγνητισμό. Το ηλεκτρομαγνητικό αυτό πηνίο τοποθετείται επαναλαμβανόμενα πάνω στο κρανίο με αποτέλεσμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία να μεταβάλλουν τη λειτουργία των κυττάρων στοχευμένων εγκεφαλικών περιοχών που εδράζονται κάτω από το κρανίο. Η κατασκευή του πηνίου (σε σχήμα 8) επιτρέπει στη στόχευση συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών με μεγάλη ακρίβεια (βλέπε εικόνες).
Το εργαλείο αυτό δεν υπάρχει σε κανένα αλλό Πανεπιστημιακό εργαστήριο ούτε σε κέντρα έρευνας ή αποκατάστασης στη Κύπρο. Έτσι η αγορά και εφαρμογή αυτής της μεθόδου για σκοπούς θεραπείας και αποκατάστασης θα αποτελέσει σημαντική καινοτομία για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τι είναι η Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (ΔΜΔ);

Περιγραφή Διαδικασίας

 • Η ΔΜΔ στοχεύει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που πιστεύεται ότι επηρεάζονται από την κατάθλιψη και άλλες συναισθηματικές διαταραχές.
 • Η ΔΜΔ έχει την ικανότητα να ρυθμίζει ή επιλεκτικά να αλλάζει τη δραστηριότητα σε μικρές περιοχές του εγκεφάλου.
 • Η ΔΜΔ χρησιμοποιείται για να επιφέρει ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα στον εγκέφαλο (δηλ. διεγερτικές ή ανασταλτικές επιδράσεις) οι οποίες αποδεδειγμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθλιψης.
 • Η θεραπεία επηρεάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω ενός παλμικού μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται μεταφέροντας σύντομης διάρκειας παλμούς ρεύματος μέσα από ένα πηνίο το οποίο έχει σχήμα 8 (βλέπε φωτογραφία δεξιά).
 • Το πηνίο είναι περικαλυμμένο με πλαστικό και τοποθετείται κοντά στο δέρμα της κεφαλής, έτσι ώστε το μαγνητικό πεδίο να μπορεί να εστιάσει συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού, ή επιφάνεια του εγκεφάλου.
 • Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στην ΔΜΔ μπορεί να διαπεράσει το δέρμα της κεφαλής και το κρανίο, ανώδυνα και με ασφάλεια για να παράγει ρεύμα σε συγκεκριμένους νευρώνες (εγκεφαλικά κύτταρα).
 • Επειδή η μαγνητική διέγερση διανέμεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτό ονομάζεται επαναλαμβανόμενη ΔΜΔ.
 • Οι παράμετροι διέγερσης, όπως ο αριθμός των ερεθισμάτων, η ισχύς των ερεθισμάτων, η διάρκεια της διέγερσης καθώς και το μήκος του διαστήματος μεταξύ των ερεθισμάτων δύναται να ποικίλουν. Η δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων με άμεση στόχευση συγκεκριμένων κυττάρων του εγκεφάλου, δείχνει ότι η θεραπεία ΔΜΔ έχει εξαιρετικά ευεργετικές θεραπευτικές δυνατότητες και δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε ασθενή.
 • Η θεραπεία ΔΜΔ έχει επικυρωθεί εκτενώς σε κλινικές δοκιμές και ιατρικές ερευνητικές μελέτες, και έχει εγκριθεί για χρήση σε διάφορες χώρες (πχ. στον Καναδά από το 2002).
 • Πολυάριθμα ιατρικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αναφέρονται σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ΔΜΔ στη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον, Σχιζοφρένειας με Ακουστικές Παραισθήσεις, Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής, Εμβοές, Διατροφικές Διαταραχές, Ημικρανίες, Διαχείριση του πόνου και άλλες συναισθηματικές διαταραχές.
   

 

Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση

Μελέτες, οι οποίες εστιάζουν στην αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές ασθένειες, στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένες. Η ίδρυση ενός καινοτόμου ερευνητικού εργαστηρίου στον τομέα της αποκατάστασης επικοινωνίας ατόμων με νευρολογικές ασθένειες, στο τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου θα καλύψει αυτό το ερευνητικό και θεραπευτικό κενό. Το Εργαστηρίο Έρευνας και Αποκατάστασης Νευρολογικών Διαταραχών Επικοινωνίας (ΕΑΝΔΕ) θα αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα με κεντρικό άξονα την αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών νευρωνικής διέγερσης.

Πρόκειται για την τεχνική Επαναλαμβανόμενη Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (ΕΜΔ) (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation). Αφορά στη χρήση ένος πηνίου που συνδέεται με έναν ταχέως μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό φορτίο δημιουργώντας ηλεκτρομαγνητισμό. Το ηλεκτρομαγνητικό αυτό πηνίο τοποθετείται επαναλαμβανόμενα πάνω στο κρανίο με αποτέλεσμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία να μεταβάλλουν τη λειτουργία των κυττάρων στοχευμένων εγκεφαλικών περιοχών που εδράζονται κάτω από το κρανίο. Η κατασκευή του πηνίου (σε σχήμα 8) επιτρέπει στη στόχευση συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών με μεγάλη ακρίβεια (βλέπε εικόνες).
Το εργαλείο αυτό δεν υπάρχει σε κανένα αλλό Πανεπιστημιακό εργαστήριο ούτε σε κέντρα έρευνας ή αποκατάστασης στη Κύπρο. Έτσι η αγορά και εφαρμογή αυτής της μεθόδου για σκοπούς θεραπείας και αποκατάστασης θα αποτελέσει σημαντική καινοτομία για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τι είναι η Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (ΔΜΔ);

Περιγραφή Διαδικασίας

 • Η ΔΜΔ στοχεύει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που πιστεύεται ότι επηρεάζονται από την κατάθλιψη και άλλες συναισθηματικές διαταραχές.
 • Η ΔΜΔ έχει την ικανότητα να ρυθμίζει ή επιλεκτικά να αλλάζει τη δραστηριότητα σε μικρές περιοχές του εγκεφάλου.
 • Η ΔΜΔ χρησιμοποιείται για να επιφέρει ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα στον εγκέφαλο (δηλ. διεγερτικές ή ανασταλτικές επιδράσεις) οι οποίες αποδεδειγμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθλιψης.
 • Η θεραπεία επηρεάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω ενός παλμικού μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται μεταφέροντας σύντομης διάρκειας παλμούς ρεύματος μέσα από ένα πηνίο το οποίο έχει σχήμα 8 (βλέπε φωτογραφία δεξιά).
 • Το πηνίο είναι περικαλυμμένο με πλαστικό και τοποθετείται κοντά στο δέρμα της κεφαλής, έτσι ώστε το μαγνητικό πεδίο να μπορεί να εστιάσει συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού, ή επιφάνεια του εγκεφάλου.
 • Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στην ΔΜΔ μπορεί να διαπεράσει το δέρμα της κεφαλής και το κρανίο, ανώδυνα και με ασφάλεια για να παράγει ρεύμα σε συγκεκριμένους νευρώνες (εγκεφαλικά κύτταρα).
 • Επειδή η μαγνητική διέγερση διανέμεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτό ονομάζεται επαναλαμβανόμενη ΔΜΔ.
 • Οι παράμετροι διέγερσης, όπως ο αριθμός των ερεθισμάτων, η ισχύς των ερεθισμάτων, η διάρκεια της διέγερσης καθώς και το μήκος του διαστήματος μεταξύ των ερεθισμάτων δύναται να ποικίλουν. Η δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων με άμεση στόχευση συγκεκριμένων κυττάρων του εγκεφάλου, δείχνει ότι η θεραπεία ΔΜΔ έχει εξαιρετικά ευεργετικές θεραπευτικές δυνατότητες και δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε ασθενή.
 • Η θεραπεία ΔΜΔ έχει επικυρωθεί εκτενώς σε κλινικές δοκιμές και ιατρικές ερευνητικές μελέτες, και έχει εγκριθεί για χρήση σε διάφορες χώρες (πχ. στον Καναδά από το 2002).
 • Πολυάριθμα ιατρικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά αναφέρονται σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα της ΔΜΔ στη θεραπεία της νόσου Πάρκινσον, Σχιζοφρένειας με Ακουστικές Παραισθήσεις, Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής, Εμβοές, Διατροφικές Διαταραχές, Ημικρανίες, Διαχείριση του πόνου και άλλες συναισθηματικές διαταραχές.