ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ είναι το Κέντρο Έρευνας, Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (ΚΕΣΥΔΙΜ) του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ.

Το ΚΕΣΥΔΙΜ χρησιμοποιείται για

 • Έρευνα,
 • Αυτοδιδασκαλία, εξατομικευμένη μελέτη,
 • Ανεξάρτητα και αυτόνομα προγράμματα δια βίου μάθησης

Το ΚΕΣΥΔΙΜ χρησιμοποιείται από

 • Ερευνητές,
 • Επισκέπτες ερευνητές (Μελετητές, υποψήφιους διδακτορικόύς και φοιτητές  Μάστερ ),
 • Πτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τοποθεσία του ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ  βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ.

Εγκαταστάσεις του ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ προσφέρει

 1.   Πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
 2.   Θεματική βιβλιοθήκη για έρευνα και γλωσσική διδασκαλία / εκμάθηση
  1. Έντυπο υλικό για έρευνα σε θέματα όπως Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (CALL), Δεύτερη Γλώσσα (L2) , Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, εκπόνηση γλωσσικού διδακτικού υλικού (ψηφιακού), αξιολόγηση, κτλ.
  2. Έντυπο και ψηφιακό γλωσσικό διδακτικό υλικό. (Ελληνικά ως μητρική γλώσσα/ Δεύτερη Γλώσσα:  L2 / Άλλες Γλώσσες: FL, Αγγλικά ως L2, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ρωσσικά ως L2..

Στόχοι του ΚΕΣΥΔΙΜ

Στόχος του ΚΕΣΥΔΙΜ είναι να προσφέρει:

 • Έρευνα σε συναφή θέματα
 • Επιμόρφωση σε συναφή θέματα
 • Στήριξη στους φοιτητές που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια στην εκμάθηση της γλώσσας
 • Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε διάφορες γλώσσες, γλωσσικά επίπεδα και θέματα
 • Δημιουργία επιπρόσθετου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Γλωσσών και του ΚΕΣΥΔΙΜ

ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ είναι το Κέντρο Έρευνας, Συνεργατικής και Διαδραστικής Μάθησης (ΚΕΣΥΔΙΜ) του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ.

Το ΚΕΣΥΔΙΜ χρησιμοποιείται για

 • Έρευνα,
 • Αυτοδιδασκαλία, εξατομικευμένη μελέτη,
 • Ανεξάρτητα και αυτόνομα προγράμματα δια βίου μάθησης

Το ΚΕΣΥΔΙΜ χρησιμοποιείται από

 • Ερευνητές,
 • Επισκέπτες ερευνητές (Μελετητές, υποψήφιους διδακτορικόύς και φοιτητές  Μάστερ ),
 • Πτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τοποθεσία του ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ  βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ.

Εγκαταστάσεις του ΚΕΣΥΔΙΜ

Το ΚΕΣΥΔΙΜ προσφέρει

 1.   Πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
 2.   Θεματική βιβλιοθήκη για έρευνα και γλωσσική διδασκαλία / εκμάθηση
  1. Έντυπο υλικό για έρευνα σε θέματα όπως Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (CALL), Δεύτερη Γλώσσα (L2) , Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, εκπόνηση γλωσσικού διδακτικού υλικού (ψηφιακού), αξιολόγηση, κτλ.
  2. Έντυπο και ψηφιακό γλωσσικό διδακτικό υλικό. (Ελληνικά ως μητρική γλώσσα/ Δεύτερη Γλώσσα:  L2 / Άλλες Γλώσσες: FL, Αγγλικά ως L2, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ρωσσικά ως L2..

Στόχοι του ΚΕΣΥΔΙΜ

Στόχος του ΚΕΣΥΔΙΜ είναι να προσφέρει:

 • Έρευνα σε συναφή θέματα
 • Επιμόρφωση σε συναφή θέματα
 • Στήριξη στους φοιτητές που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια στην εκμάθηση της γλώσσας
 • Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε διάφορες γλώσσες, γλωσσικά επίπεδα και θέματα
 • Δημιουργία επιπρόσθετου υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Γλωσσών και του ΚΕΣΥΔΙΜ