Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) με πρόσφατη νομική ρύθμιση έχει ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία επανασχεδιασμού για να αντικατοπτρίζει τη νέα δομή. 

Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) με πρόσφατη νομική ρύθμιση έχει ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία επανασχεδιασμού για να αντικατοπτρίζει τη νέα δομή.