Αιτήσεις διαμονής & άλλα αιτήματα

Αιτήσεις διαμονής (2019-2020):

  • Φοιτητές πτυχίου, όλων των ετών, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:

Φοιτητές που εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους (αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών)

Φοιτητές που έχουν δική τους οργανική οικογένεια (σύζυγο ή/και παιδιά

Φοιτητές που δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους και είναι αυτοσυντήρητοι*

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Αιτήματα/Αναφορές:

Αιτήσεις διαμονής & άλλα αιτήματα

Αιτήσεις διαμονής (2019-2020):

  • Φοιτητές πτυχίου, όλων των ετών, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:

Φοιτητές που εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους (αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών)

Φοιτητές που έχουν δική τους οργανική οικογένεια (σύζυγο ή/και παιδιά

Φοιτητές που δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους και είναι αυτοσυντήρητοι*

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Αιτήματα/Αναφορές: