Πτυχίο Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Δομή και περιεχόμενο

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία δυο τομείς παροχής υπηρεσιών κατέχουν εξέχουσα θέση σε σχέση με τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Πρόκειται για τον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον τομέα της ναυτιλίας. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα Ναυτιλιακά αφορούν στην επιστήμη της διαχείρισης διεθνών ναυτιλιακών εργασιών από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς, προσφέροντας ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις: στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες και να τους προσφέρει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο για να μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Όλα αυτά προσφέρονται σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο που δίνει στους φοιτητές την ευελιξία να επιλέξουν τον τομέα εξειδίκευσης τους και προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών κινδύνων και τη διαχείριση μεταφορών και εφοδιασμού.

Τα πρώτα δυο έτη είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και δίνουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών και ναυτιλιακών. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Προσφέρονται μαθήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών και Εμπορίου και στη συνέχεια μαθήματα ειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών. Στα Χρηματοοικονομικά προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Οικονομετρίας, διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, Διαχείρισης Επενδύσεων και Τραπεζικής ενώ στα Ναυτιλιακά προσφέρονται μαθήματα διοίκησης λειτουργιών ναυτιλίας, Ναυλώσεων, Ναυτασφαλίσεων, Διανομών και Ναυτικού Δικαίου.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές την ευελιξία να επιλέξουν μία από τις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις: Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στην ειδίκευση της επιλογής τους, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η επιλογή της εξειδίκευσης δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εστιάσουν στις σπουδές τους θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας και μεταφορών. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ICS, κλπ.). Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά, ή στα Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.

 

Πιστοποιήσεις και Εξαιρέσεις

Το τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών, και Ναυτιλίας συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς προγραμμάτων επαγγελματικών τίτλων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει λάβει πιστοποιήσεις από παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Επιπλέον, το Τμήμα έχει πάρει πιστοποίηση το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS).

 

ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από εφτά ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αναλυτικό πίνακα στον ιστοχώρο του οργανισμού, εδώ. 

Η συνεργασία ΤΕΠΑΚ και ICAEW φαίνεται εδώ.

Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA)

Oι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΕΧΝ δικαιούνται επίσης εξαιρέσεις από το Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA).

Οι εξαιρέσεις διαφέρουν αναλόγως του έτους αποφοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού των εξαιρέσεων που δικαιούνται, το οποίο παρέχει ο Σύνδεσμος, επισκεπτόμενοι τον ιστοχώρο αυτό.

Institute of Chartered Shipbrokers (ICS)

Το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει εξαιρέσεις από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος μας που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων:

  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’

*Οι εξαιρέσεις ισχύουν για κάτοχους τίτλου: MSc Shipping and Business ή MSc Shipping and Finance.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ics.org.uk/

Μαθήματα Εξαμήνων

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1o και 2o ΕΤΟΣ)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 101 Οικονομικά Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

CFS 141 Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις

6

LCE 107 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι

4

LCE 108 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

4

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

CFS 201 Διεθνή Οικονομικά Ι

6

CFS 202 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 231 Ναυτιλιακά Ι

6

CFS 232 Ναυτιλιακά ΙΙ

6

CFS 210 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 211 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 203 Εμπόριο Ι

6

CFS 204 Εμπόριο ΙΙ

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Επιλεγόμενα Μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

6

CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση*

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

18

LCE 410 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά

4

 

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

12

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS 427 Ελεγκτική Ι

6

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS 428 Φορολογική

6

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

CFS 335 Ναυλώσεις

6

CFS 452 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

6

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

 

 

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από τα προγράμματα εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος ΔΞΤ (Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού) και του Διατμηματικού με έγκριση από το Τμήμα.

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN).


 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στην Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 324 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

6

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS 335 Ναυλώσεις

6

CFS 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

18

LCE 411 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

4

 

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

12

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6
CFS 321 Τραπεζική Οικονομική 6 CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ 6
CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 6 CFS 427 Ελεγκτική Ι 6
CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων 6 CFS 428 Φορολογική 6

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 432 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

CFS 452 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

6

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από τα προγράμματα εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος ΔΞΤ (Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού) και του Διατμηματικού με έγκριση από το Τμήμα.

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN).

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Μαθηματικά 
  • Οικονομικά ή
  • Λογιστική ή
  • Φυσική
  • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
  • Πληροφορική

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος