Εκτελεστική Επιτροπή

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

afxentis.zemenides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Σάββας Αντωνίου

Μέλος Συμβουλίου

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

catherine.nikita@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κατερίνα Νικήτα

Μέλος Συμβουλίου

Υποστήριξη Εκτελεστικής Επιτροπής

Υποστήριξη Εκτελεστικής Επιτροπής