Γραφείο Επικοινωνίας και Προβολής

Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι να προβάλλει το έργο και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου (ερευνητικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, καινοτομία, πνευματική ιδιοκτησία), με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό, μέσω στρατηγικής επικοινωνίας.

Στον ευρύτερο στόχο της διαχείρισης και της προβολής της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου εντάσσονται οι επιμέρους στόχοι για δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας (δημιουργία νέας εταιρικής γραμμής και ιστοσελίδας), η ενημέρωση προς τα ΜΜΕ και την κοινωνία αλλά και εσωτερικά για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν μέσα όπως οι στοχευμένες εκδόσεις για θέματα στρατηγικής προβολής, συστηματική παρουσία και διάδραση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξασφάλιση εκπροσώπησης Πανεπιστημίου σε μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος) και η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη θεσμική προβολή της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου.

 

Γραφείο Επικοινωνίας και Προβολής

Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι να προβάλλει το έργο και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου (ερευνητικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, καινοτομία, πνευματική ιδιοκτησία), με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό, μέσω στρατηγικής επικοινωνίας.

Στον ευρύτερο στόχο της διαχείρισης και της προβολής της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου εντάσσονται οι επιμέρους στόχοι για δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας (δημιουργία νέας εταιρικής γραμμής και ιστοσελίδας), η ενημέρωση προς τα ΜΜΕ και την κοινωνία αλλά και εσωτερικά για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν μέσα όπως οι στοχευμένες εκδόσεις για θέματα στρατηγικής προβολής, συστηματική παρουσία και διάδραση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξασφάλιση εκπροσώπησης Πανεπιστημίου σε μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος) και η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη θεσμική προβολή της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου.

 

 

Email

eleftheria.iasonos@cut.ac.cy

Phone

25002491