Επιτροπή Έρευνας

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy

Phone

2500 2418

Βασίλης Φωτόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

konstantinos.makris@cut.ac.cy

Phone

25002398

Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

lambros.lambrinos@cut.ac.cy

Phone

2500 2570, 2500 2631

Λάμπρος Λαμπρινός

Επίκουρος Καθηγητής

Email

erricos@cut.ac.cy

Phone

25002168

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

klitsa.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002089

Κλίτσα Αντωνίου

Καθηγήτρια - Συντονίστρια Τμήματος

Email

marilia.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2348

Μαρίλια Παναγιώτου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας)

Email

stalo.theodorou@cut.ac.cy

Phone

2500 2077

Στάλω Θεοδώρου

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Οικονομικών

Email

c.chrisostomou@cut.ac.cy

Phone

2500 2562

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Προιστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας