Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Εποπτεία ΑΑΥ)

Email

c.varotsis@cut.ac.cy

Phone

2500 2451

Email

chris.danezis@cut.ac.cy

Phone

25002352

Email

nicos.synnos@cut.ac.cy

Phone

2500 2495

Νίκος Σύννος

Επίκουρος Καθηγητής

Email

eleni.kalotychou@cut.ac.cy

Phone

25002167

Ελένη Καλότυχου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

dimitra.milioni@cut.ac.cy

Phone

2500 2447, 2500 2647

Δήμητρα Λ. Μηλιώνη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

marios.zervas@cut.ac.cy

Phone

2500 2522

Μάριος Ζέρβας

Διευθυντής Βιβλιοθήκης