Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών

Email

andreas.anayiotos@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Email

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

Phone

25002614

Νικόλας Τσαπατσούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

e.papastavrou@cut.ac.cy

Phone

25 002021

Ευριδίκη Παπασταύρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

nicos.souleles@cut.ac.cy

Phone

2500 2101

Νίκος Σουλελές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

Phone

25002502

Αναστάσιος Ζωπιάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος

Email

andreas.katsiotis@cut.ac.cy

Phone

2500 2498

Ανδρέας Κατσιώτης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Email

xs.nestoros@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2498

Ξένιος Νέστορος

Εκπρόσωπως Φοιτητών

Email

zoe.papagregoriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2528

Ζωή Παπαγρηγορίου

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών