Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Email

photis.panayides@cut.ac.cy

Phone

25002449

Φώτης Παναγίδης

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Email

george.panigyrakis@cut.ac.cy

Phone

25002074

Γεώργιος Πανηγυράκης

Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Email

t.zachariadis@cut.ac.cy

Phone

2500 2304

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Email

phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

Phone

25002624

Φαίδων Κυριακίδης

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Email

konstantinos.makris@cut.ac.cy

Phone

25002398

Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

andreas.lanitis@cut.ac.cy

Phone

25002569

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Email

nicos.stylianou@cut.ac.cy

Phone

2500 2585

Νίκος Στυλιανού

Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

Email

stalo.theodorou@cut.ac.cy

Phone

2500 2077

Στάλω Θεοδώρου

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Οικονομικών