Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

polyvios.eleftheriou@cut.ac.cy

Phone

25002622

Πολύβιος Ελευθερίου

Ενταγμένος Επίκουρος Καθηγητής

Email

ioannis.vyrides@cut.ac.cy

Phone

2500 2218

Ιωάννης Βυρίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

andrew.laghos@cut.ac.cy

Phone

2500 2615

Ανδρέας Λαγός

Επίκουρος Καθηγητής

Email

meropi.mpouzika@cut.ac.cy

Phone

25 002143

Email

dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy

Phone

25002058

Email

stelios.stylianou@cut.ac.cy

Phone

2500 2298

Στέλιος Στυλιανού

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

el.skitini@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2298

Ελισάβετ Σκιτίνη

Εκπρόσωπως Φοιτητών

Email

ak.ignatiou@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2298

Ανδρέας Ιγνατίου

Εκπρόσωπως Φοιτητών

Email

salomi.papadima@cut.ac.cy

Phone

25002588

Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους

Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών

Email

vassilis.protopapas@cut.ac.cy

Phone

2500 2526

Βασίλης Πρωτοπαπάς

Προιστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας