Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, έχει διαμορφώσει ως πρωταρχικό της στόχο να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση στους φοιτητές της αλλά και να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των αγορών εργασίας. Το άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής με έντονη ερευνητική παρουσία και αναγνώριση στον διεθνή επιστημονικό χώρο εξασφαλίζει και πιστοποιεί την ποιότητα της διδασκαλίας και εκπαίδευσης που παρέχεται συνεισφέροντας παράλληλα στον βασικό συλλογικό στόχο της Σχολής να λειτουργήσει ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Παράλληλα, η Σχολή διατηρεί ισχυρές σχέσεις και συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο προσβλέποντας στην ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων της.

Η σχολή μας απαρτίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Τα Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού με κατευθύνσεις στη Διοίκηση Ξενοδοχείων ή στη Διοίκηση Τουρισμού, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στη Διοίκηση: Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία με κατευθύνσεις στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Σχολή προσφέρει διατμηματικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση με Κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή στη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων. Απώτερος σκοπός των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι να εφοδιάσουν με κατάλληλες γνώσεις και να προετοιμάζουν επαρκώς τους εν δυνάμει πτυχιούχους της Σχολής για μία επιτυχή σταδιοδρομία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τραπεζικών Οικονομικών, Τουρισμού, Διοίκησης Ξενοδοχείων, Μάρκετινγκ και άλλων σχετικών τομέων.

Παραμένοντας συνεπής στην αποστολή και στους στόχους της, η Σχολή έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τα παραπάνω προγράμματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ανταγωνιστικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα ούτως ώστε να παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης αλλά και να τους προετοιμάσουν επαρκώς για τις προκλήσεις και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Σαν αποτέλεσμα αλλά και σαν απόδειξη της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών της Σχολής, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως τον παγκόσμιο φορέα πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών, ACCA και το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Έτσι, πέρα από τις γνώσεις και την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Τμήματος δύναται να λάβουν ταυτόχρονα απαλλαγή σε ένα μεγάλο αριθμό ενοτήτων της Πιστοποίησης ACCA κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του πτυχίου και συγκεκριμένων μαθημάτων καθώς και απαλλαγές από τρεις ενότητες του ICS .

Επιπλέον, τα προγράμματα σπουδών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας ακαδημαϊκής γνώσης μέσω της δυνατότητας απασχόλησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό την μορφή πρακτικής άσκησης. Η υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική γνώση αλλά και τις ευκαιρίες διασυνδέσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης καθιστά τους αποφοίτους της Σχολής εξαιρετικά ανταγωνιστικούς στις αγορές εργασίας αυξάνοντας σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης τους.

Νεόφυτος Λαμπερτίδης
Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, έχει διαμορφώσει ως πρωταρχικό της στόχο να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση στους φοιτητές της αλλά και να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των αγορών εργασίας. Το άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής με έντονη ερευνητική παρουσία και αναγνώριση στον διεθνή επιστημονικό χώρο εξασφαλίζει και πιστοποιεί την ποιότητα της διδασκαλίας και εκπαίδευσης που παρέχεται συνεισφέροντας παράλληλα στον βασικό συλλογικό στόχο της Σχολής να λειτουργήσει ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Παράλληλα, η Σχολή διατηρεί ισχυρές σχέσεις και συνεργασίες με τον επιχειρηματικό κόσμο προσβλέποντας στην ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησης των αποφοίτων της.

Η σχολή μας απαρτίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Τα Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού με κατευθύνσεις στη Διοίκηση Ξενοδοχείων ή στη Διοίκηση Τουρισμού, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και στη Διοίκηση: Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία με κατευθύνσεις στα Χρηματοοικονομικά ή στα Ναυτιλιακά, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά, στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση, και στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Σχολή προσφέρει διατμηματικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση με Κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή στη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων. Απώτερος σκοπός των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι να εφοδιάσουν με κατάλληλες γνώσεις και να προετοιμάζουν επαρκώς τους εν δυνάμει πτυχιούχους της Σχολής για μία επιτυχή σταδιοδρομία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τραπεζικών Οικονομικών, Τουρισμού, Διοίκησης Ξενοδοχείων, Μάρκετινγκ και άλλων σχετικών τομέων.

Παραμένοντας συνεπής στην αποστολή και στους στόχους της, η Σχολή έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τα παραπάνω προγράμματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ανταγωνιστικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα ούτως ώστε να παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης αλλά και να τους προετοιμάσουν επαρκώς για τις προκλήσεις και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν εισερχόμενοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Σαν αποτέλεσμα αλλά και σαν απόδειξη της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών της Σχολής, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως τον παγκόσμιο φορέα πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών, ACCA και το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Έτσι, πέρα από τις γνώσεις και την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Τμήματος δύναται να λάβουν ταυτόχρονα απαλλαγή σε ένα μεγάλο αριθμό ενοτήτων της Πιστοποίησης ACCA κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του πτυχίου και συγκεκριμένων μαθημάτων καθώς και απαλλαγές από τρεις ενότητες του ICS .

Επιπλέον, τα προγράμματα σπουδών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας ακαδημαϊκής γνώσης μέσω της δυνατότητας απασχόλησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό την μορφή πρακτικής άσκησης. Η υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική γνώση αλλά και τις ευκαιρίες διασυνδέσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης καθιστά τους αποφοίτους της Σχολής εξαιρετικά ανταγωνιστικούς στις αγορές εργασίας αυξάνοντας σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης τους.

Νεόφυτος Λαμπερτίδης
Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας