Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Η προθεσμία δεύτερου κύκλου αιτήσεων έληξε στις 31 Μαϊου 2018. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο θα εξεταστούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.In English language

Courses starts: September 3, 2018

Late admissions until May 31, 2018. Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.

 

 

Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Η προθεσμία δεύτερου κύκλου αιτήσεων έληξε στις 31 Μαϊου 2018. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε μεταγενέστερο στάδιο, ωστόσο θα εξεταστούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.In English language

Courses starts: September 3, 2018

Late admissions until May 31, 2018. Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.