Έναρξη περιόδου πρόσθεσης μαθημάτων, Φθινοπωρινό Eξάμηνο 2018-19


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνεται ότι η περίοδος πρόσθεσης μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, μέσω Portal.  Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 20-21 Σεπτεμβρίου, μέσω Portal.

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική φόρμα για καταγραφή του προβλήματος ή/και του αιτήματος τους (πατήστε εδώ). Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν και θα απαντηθούν το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Μελετήστε το τελικό ωρολόγιο (πατήστε εδώ) προτού επιχειρήσετε να εγγραφείτε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μαθήματα. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στο ωρολόγιο, αυτές θα είναι περιορισμένες, θα φαίνονται άμεσα από το portal και δεν θα επηρεάζουν τις εγγραφές σας.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή, δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Γι αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά τις εγγραφές σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων που έχουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων σας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αξιολόγηση αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη Ιανουάριο 2019

Αξιολόγηση αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη Ιανουάριο 2019

Ανακοίνωση κατανομής θέσεων για σπουδές πτυχίου μέσω διαδικασίας μεταγραφών (και 2ου πτυχίου)

Ανακοίνωση κατανομής θέσεων για σπουδές πτυχίου μέσω διαδικασίας μεταγραφών (και 2ου πτυχίου)

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2019

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2019

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2019

Ανακοινώνεται ότι η περίοδος πρόσθεσης μαθημάτων, καθώς και για εγγραφές σε μαθήματα από φοιτητές που δεν μπόρεσαν να το πράξουν προηγουμένως, θα διαρκέσει από την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, μέσω Portal.  Δυνατότητα αφαίρεσης μαθήματος (μόνο) θα δοθεί από τις 20-21 Σεπτεμβρίου, μέσω Portal.

Φοιτητές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν τεχνικά προβλήματα, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική φόρμα για καταγραφή του προβλήματος ή/και του αιτήματος τους (πατήστε εδώ). Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν και θα απαντηθούν το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Μελετήστε το τελικό ωρολόγιο (πατήστε εδώ) προτού επιχειρήσετε να εγγραφείτε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μαθήματα. Σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στο ωρολόγιο, αυτές θα είναι περιορισμένες, θα φαίνονται άμεσα από το portal και δεν θα επηρεάζουν τις εγγραφές σας.

Η εγγραφή σε μαθήματα είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση λάθους ή αμέλειας του φοιτητή, δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αναδρομική εγγραφή ή προσθήκη. Όταν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν θα επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε μαθήματος, ούτε μέσω Portal ούτε μέσω της ΥΣΦΜ. Γι αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά τις εγγραφές σας και ότι το όνομα σας βρίσκεται στις λίστες μαθημάτων που έχουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων σας.