Φοιτητικό δάνειο


Φοιτητικά Νέα Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών Νέα-Ανακοινώσεις

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα χορηγεί φοιητικό δάνειο, αποκλειστικά για νέους και υφιστάμενους φοιτητές και γονείς/κηδεμόνες φοιτητών που φοιτούν ή θα φοιτήσουν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 • Μέχρι 5 χρόνια περίοδος χάριτος με 2,75%
 • Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε εμπράγματες εξασφαλίσεις για ποσά μέχρι €20.000
 • Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €100.000
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση
 • Χωρίς αρχικά έξοδα έκδοσης                                
 • Αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις
 • Συν-οφειλέτες στο δάνειο είναι ο φοιτητής με ένα ή και τους δύο γονείς
 • Ο τόκος υπολογίζεται επί του ποσού που εκταμιεύεται
 • Το δάνειο καλύπτει όλα τα επίπεδα σπουδών

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Αρμόδιοι Λειτουργοί Περιφέρειας Λεμεσού:

 • Φρύνη Κουταλιανού, τηλ. 25 856135 / morfinikoutalianou@ccb.coop
 • Στάλω Μύθιλλου, τηλ 25 856030 / chrystallenimythillou@ccb.coop

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας 2018-19

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας 2018-19

Έναρξη δωρεάν σίτισης από Ι.Μ. Λεμεσού (2018-19)

Έναρξη δωρεάν σίτισης από Ι.Μ. Λεμεσού (2018-19)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα χορηγεί φοιητικό δάνειο, αποκλειστικά για νέους και υφιστάμενους φοιτητές και γονείς/κηδεμόνες φοιτητών που φοιτούν ή θα φοιτήσουν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 • Μέχρι 5 χρόνια περίοδος χάριτος με 2,75%
 • Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε εμπράγματες εξασφαλίσεις για ποσά μέχρι €20.000
 • Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €100.000
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση
 • Χωρίς αρχικά έξοδα έκδοσης                                
 • Αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις
 • Συν-οφειλέτες στο δάνειο είναι ο φοιτητής με ένα ή και τους δύο γονείς
 • Ο τόκος υπολογίζεται επί του ποσού που εκταμιεύεται
 • Το δάνειο καλύπτει όλα τα επίπεδα σπουδών

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Αρμόδιοι Λειτουργοί Περιφέρειας Λεμεσού:

 • Φρύνη Κουταλιανού, τηλ. 25 856135 / morfinikoutalianou@ccb.coop
 • Στάλω Μύθιλλου, τηλ 25 856030 / chrystallenimythillou@ccb.coop