Πτυχίο Διοίκησης

Undergraduate Program in Management

The undergraduate program in Management is the only accredited program of study in Management Studies, offered by public universities in Cyprus or Greece, which gives the opportunity to students to concentrate in the fields of “Entrepreneurship and Innovation” or “Energy Resources Management”. We designed these two concentrations in response to emerging academic needs and job market opportunities. Studies conducted by the Ministry of Education of Cyprus and the Human Resource Development Authority of Cyprus suggest that “Business Management” is amongst the most popular and attractive fields of tertiary education in Cyprus. Amongst the professions of advanced level, two distinct specializations of Business Management, those of “Entrepreneurship and Innovation” and “Energy Resources Management”, enjoy exceptionally favorable potential in the near future.

The program in Management is a byproduct of the close collaboration between the Department of Hotel and Tourism Management and the Department of Commerce, Finance and Shipping, both within the School of Management and Economics. Hence, the title “Interdepartmental”. Due to its interdepartmental associations, it enables students of Management to attend a plethora of interdisciplinary modules.

The program in Management is particularly targeted at people who have become interested in how modern business organizations function, how investment decisions on innovative technology products and novel solutions are made, how to meet existing and emerging consumer needs, how to transform modern challenges into opportunities, how to seek better methods of governance and to increase the performance of organizations, how businesses can operate in full harmony with the natural and social environment, and how decisions are made to optimize the use of energy resources.

The Potential for Students in “Entrepreneurship and Innovation”

The local institutions and the State are progressively oriented towards the formation of a “vibrant” and prosperous economy. The new economic form is expected to hinge on the efficiency of the process of creating start-ups that will allow innovative ideas to grow swiftly, materialize and succeed. This looming transformation gives rise to significant needs for modern “entrepreneurs”. It also reveals the lack of domestic tertiary education programs that focus on "Entrepreneurship and Innovation". According to data from the Cyprus Statistical Office that cover the period 1999-2015, there was a dramatic reduction by 26% in the employment of entrepreneurs who did not attain a university degree. In contrast, entrepreneurs that attained university education were more resilient encountering a decrease in employment by only 1.2%. A related study carried out by the Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA), predicts a significant average annual increase in the employment of managers for small enterprises for the period 2010-2020 by 5%.

The Potential for Students in “Energy Resources Management”

Following the discovery of natural gas in the Exclusive Economic Zone of Cyprus, it is anticipated that new domains of economic activity will arise and new economic and job market opportunities will become available. The hydrocarbon industry is largely international. Therefore, job positions are considered highly specialized demanding specialized scientific training of prospective human capital. According to a study by the HRDA of the immediate employment needs arising from the exploitation of the natural gas fields in Cyprus, there is significant outlook for new employment opportunities for managers and graduates with specialization in “Energy Resources Management”. These opportunities cover the whole value chain from the processing stages through the liquefaction and storage of natural gas. They also apply to similar, complementary and supportive sectors. A strong need to advance and specialize the indigenous human capital to optimize the hydrocarbon industry in Cyprus is imminent.

Further Potential for Students in Management

Students are able to attain several exceptions from modules that are required for the accredited qualification of the professional accountant of the ACA (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) or the ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Graduates of the program in Management will be able to apply for any job in the private or public sector, within or outside Cyprus, in the fields covered by the program, such as Accounting, Finance, Marketing, Strategy and Human Resource Management, among others. Graduating with a high mark will enable students to apply for postgraduate studies at the best internationally recognized universities.

In year three of the program, students may be selected to work in a real business organization as part of their internship course. This will enable them to understand the challenges of modern businesses in real working conditions. Often, upon completion of their studies, students who have participated in an internship are offered a full-time job by their internship companies. 

Program of Study

During the first two years of studies, students will gain a broad knowledge of general business management. They will attend introductory courses in management, entrepreneurship, energy resources management, finance, and foreign language courses. The aim of these courses is to stimulate and develop the students’ analytical ability and critical thinking, which are especially important for the management of modern business organizations. During the last two years study, students will select a concentration in "Entrepreneurship and Innovation" or "Energy Resources Management". In the final year of studies, the students’ overall performance will determine whether they will be selected to take part in the internship course or to conduct a thesis under the supervision of professors in the School of Management and Economics.

For the successful completion of the program of studies, students will need to successfully attain the following knowledge:

  1. General Management: (25) twenty-five courses offered by the two Departments of the School of Management and Economics
  2. Specialized courses: (8) eight specialized courses are offered for each concentration
  3. Limited selection courses: these are courses offered by any Department of Cyprus University of Technology and will allow the students to broaden their core scientific field of study. Interesting selections of courses are available from the Department of Communication and Internet Studies, the Department of Environmental Science and Technology and the Department of Multimedia and Graphic Arts, among others. Students can select up to four such courses or combine two courses with the thesis or combine three courses with an internship during the summer months between year three and four.
  4. English language learning program: includes three English language courses focusing on language requirements of business management.

 

Table 1: shows the typical structure of the program per semester and year.

Table 2: presents concentration courses.

Table 1: The Structure of the Program in Management

 First Year

 

WINTER SEMESTER

SUMMER SEMESTER

1st SEMESTER

2nd SEMESTER

ΕCTS

ΕCTS

LCE 129 English for Academic Purposes

4

LCE 130 English for Business

4

HTM 140 Financial Accounting Principles

6

HTM 141 Managerial Accounting

6

CFS 101 Economics Ι

6

HTM 180/CFS 111 Statistical Methods

6

CFS 110 Mathematical Methods Ι

6

CFS 102 Economics II

6

HTM 201 Business Ethics

6

MGT 100 Introduction to Management

6

Total

28

Total

28

FIRST YEAR ECTS: 56

 

(2nd ) Second Year

 

3rd SEMESTER

4th SEMESTER

 

 

LCE 207  English for Business Communication

4

HTM 202 Corporate Law

6

HTM 260 Marketing Principles

6

CFS 222 Finance II

6

CFS 221   Finance I

6

CFS 141 Information Technology for Businesses

6

CFS 203   Commerce I

6

MGT 22 Introduction to Entrepreneurship

6

MGT 241 Operations Management

6

MGT 230 Introduction to Energy Resources Management

6

Total

28

Total

30

SECOND YEAR ECTS: 58

 

(3rd ) THIRD YEAR

 

5th SEMESTER

6th SEMESTER

HTM 350 Human Resources Management

6

HTM 351 Organizational Behaviour

6

HTM 361 Consumer Behavior

6

MGT 302 Negotiation and Dispute Resolution Techniques

6

HTM 370   E-Commerce

6

Concentration course

6

HTM 380  Quantitative Research Methods

6

Concentration course

6

Concentration course

6

Course of Limited Selection

6

Concentration course

6

 

 

Total

36

Total

30

THIRD YEAR ECTS: 66

 

(4th ) FOURTH YEAR

 

7th SEMESTER

8th SEMESTER

HTM 462 Strategic Marketing

6

HTM 426 Strategic Management

6

HTM 453 Leadership

6

MGT 402 Corporate Governance

6

Concentration course

6

Concentration course

6

Course of Limited Selection

6

Concentration course

6

Course of Limited Selection

6

Course of Limited Selection

6

Total

30

Total

30

FOURTH YEAR ECTS: 60

OVERALL ECTS: 240

 

Table 2: Concentration Courses

Entrepreneurship and Innovation

ΕCTS

MGT 321 Innovation Management

6

MGT 322 Principles of  New Business Models

6

MGT 323 Principles of Creating New Businesses

6

MGT 324 Finance and Entrepreneurship

6

MGT 425 Principles for the Development of Startups and SMEs

6

MGT 427 International Entrepreneurship

6

MGT 428 Marketing and Entrepreneurship

6

 

 

Energy Resources Management

ΕCTS

MGT 331 Energy Policy and the Environment

6

MGT 332 Energy Law

6

MGT 333 Economics of Energy Resources

6

MGT 334 Marketing of Energy Resources

6

MGT 435 Transport and Distribution of Energy Resources

6

MGT 436 Risk and Crisis Management in the Energy Industry

6

MGT 437 Special Issues in the Energy Industry

6

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Λογιστική ή Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πληροφορική