Ευκαιρίες Εργοδότησης

Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του Τμήματος Καλών Τεχνών

Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση Βοηθού Κλινικού Επόπτη στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης