Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική υποδομή στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες με βασική εκπαίδευση στις επιστήμες λόγου και ακοής, γλωσσολογίας, ιατρικής, νευρολογίας, νευρο-γλωσσολογίας, φώνησης, σίτισης και κατάποσης, ωτορινολαρυγγολογίας κλπ. Ειδικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο:

 • Να δώσει στους φοιτητές, μέσα από ένα ισοζυγισμένο και πλούσιο αναλυτικό πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικός τομέας, κέντρα αποκατάστασης.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές-μεταεκπαίδευση ή/και έρευνα στη Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Να επιτελεί έρευνα σχετική με τη φύση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που έχουν ή πιθανά να αποκτήσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε αρμονία με τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά Εργασίας ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες με κλινική κατάρτιση οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.

Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική υποδομή στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες με βασική εκπαίδευση στις επιστήμες λόγου και ακοής, γλωσσολογίας, ιατρικής, νευρολογίας, νευρο-γλωσσολογίας, φώνησης, σίτισης και κατάποσης, ωτορινολαρυγγολογίας κλπ. Ειδικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο:

 • Να δώσει στους φοιτητές, μέσα από ένα ισοζυγισμένο και πλούσιο αναλυτικό πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικός τομέας, κέντρα αποκατάστασης.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές-μεταεκπαίδευση ή/και έρευνα στη Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Να επιτελεί έρευνα σχετική με τη φύση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που έχουν ή πιθανά να αποκτήσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε αρμονία με τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά Εργασίας ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες με κλινική κατάρτιση οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.

Προγράμματα σπουδών