Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική εκπαίδευση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς επίσης και εις βάθος εκπαίδευση στις επιστήμες λόγου, επικοινωνίας και ακοής, με μαθήματα όπως γλωσσολογία, νευρολογία, νευρο-γλωσσολογία, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, διαταρχές ροής, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, νευρογνωστική αποκατάσταση  κ.λπ..

Ειδικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο:

 • Να δώσει στους φοιτητές, μέσα από ένα ισοζυγισμένο και πλούσιο θεματικά αναλυτικό πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε πλαίσια όπου απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές, όπως νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, κ.λπ..
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές-μεταεκπαίδευση ή/και έρευνα στη Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Να  διεκπεραιώνει έρευνα σχετική με τη φύση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που αντιμετωπίζουν ή πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοθεραπείας στην Κύπρο, και σύμφωνα με τα επιστημονικά τεκμήρια από τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά εργασίας ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες με κλινική κατάρτιση οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.

Προγράμματα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική εκπαίδευση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς επίσης και εις βάθος εκπαίδευση στις επιστήμες λόγου, επικοινωνίας και ακοής, με μαθήματα όπως γλωσσολογία, νευρολογία, νευρο-γλωσσολογία, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, διαταρχές ροής, διαταραχές σίτισης και κατάποσης, νευρογνωστική αποκατάσταση  κ.λπ..

Ειδικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο:

 • Να δώσει στους φοιτητές, μέσα από ένα ισοζυγισμένο και πλούσιο θεματικά αναλυτικό πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε πλαίσια όπου απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές, όπως νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, κ.λπ..
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές-μεταεκπαίδευση ή/και έρευνα στη Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Να  διεκπεραιώνει έρευνα σχετική με τη φύση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που αντιμετωπίζουν ή πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοθεραπείας στην Κύπρο, και σύμφωνα με τα επιστημονικά τεκμήρια από τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά εργασίας ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες με κλινική κατάρτιση οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.

Προγράμματα σπουδών