Έρευνα

Στο Τμήμα  Επιστημών Αποκατάστασης  του ΤΕ.ΠΑ.Κ. εκπονούνται μελέτες σχετικές με τον λόγο, ομιλία, επικοινωνία και την κατάποση σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Τα ακαδημαϊκά μέλη του τμήματος συνεργάζονται με πανεπιστήμια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με στόχο την προώθηση ανταλλαγής γνώσης και την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας προς όφελος του πληθυσμού με επικοινωνιακές διαταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έρευνα

Στο Τμήμα  Επιστημών Αποκατάστασης  του ΤΕ.ΠΑ.Κ. εκπονούνται μελέτες σχετικές με τον λόγο, ομιλία, επικοινωνία και την κατάποση σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Τα ακαδημαϊκά μέλη του τμήματος συνεργάζονται με πανεπιστήμια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με στόχο την προώθηση ανταλλαγής γνώσης και την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας προς όφελος του πληθυσμού με επικοινωνιακές διαταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο.