Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων των διδάκτρων γίνεται με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

Δόσεις αποπληρωμής

Η αποπληρωμή, αφού καταβληθεί η προκαταβολή, μπορεί να γίνει: α) με εξαμηνιαίες δόσεις, β) με μηνιαίες δόσεις. Η επιλογή γίνεται από το φοιτητή κατά την αποδοχή της θέσης. Δείτε πιο κάτω πώς διαμορφώνονται οι δόσεις ανάλογα.

 

Α. ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€400

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€600

ΣΥΝΟΛΟ

€3.200

€5.200

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών*

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€460

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€1.080

ΣΥΝΟΛΟ

€5.600

€9.100

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

Β. ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, οι μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης είναι 30 ισόποσες δόσεις. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €96

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,200)

Προκαταβολή: €400

Μηνιαίες δόσεις (30): €160

*Αν διδακτικό στάδιο δομημένου διδακτορικού προγράμματος είναι μικρότερου φόρτου από 60πμ, τα δίδακτρα προσαρμόζονται ανάλογα, όπως και οι δόσεις, με οδηγίες του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ ως ελέγχοντος λειτουργού Εσόδων.

 

Για υπηκόους κρατών εκτός της ΕΕ*

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,600)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €176

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €9,100)

Προκαταβολή: €460

Μηνιαίες δόσεις (30): €288

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Επεξηγήσεις

1. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

2. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

3. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

4. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

5. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.       

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων των διδάκτρων γίνεται με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062, ή

Με έμβασμα ή για περιπτώσεις μηνιαίων δόσεων με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

Δόσεις αποπληρωμής

Η αποπληρωμή, αφού καταβληθεί η προκαταβολή, μπορεί να γίνει: α) με εξαμηνιαίες δόσεις, β) με μηνιαίες δόσεις. Η επιλογή γίνεται από το φοιτητή κατά την αποδοχή της θέσης. Δείτε πιο κάτω πώς διαμορφώνονται οι δόσεις ανάλογα.

 

Α. ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€400

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€480

€600

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€600

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€600

ΣΥΝΟΛΟ

€3.200

€5.200

Για υπηκόους «τρίτων» κρατών*

 

Χωρίς διδακτικό στάδιο

Με διδακτικό στάδιο

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€320

€460

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 4ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 5ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 6ο εξάμηνο)

€880

€1.080

Μέχρι  31 Αυγούστου (πριν το 7ο εξάμηνο)

 

€1.080

Μέχρι 10 Ιανουαρίου (πριν το 8ο εξάμηνο)

 

€1.080

ΣΥΝΟΛΟ

€5.600

€9.100

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

Β. ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, οι μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Διδακτορικού ανεξαρτήτως διάρκειας φοίτησης είναι 30 ισόποσες δόσεις. Τυχόν επιβαρύνσεις καταβάλλονται χωριστά.

Για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €3,200)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €96

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,200)

Προκαταβολή: €400

Μηνιαίες δόσεις (30): €160

*Αν διδακτικό στάδιο δομημένου διδακτορικού προγράμματος είναι μικρότερου φόρτου από 60πμ, τα δίδακτρα προσαρμόζονται ανάλογα, όπως και οι δόσεις, με οδηγίες του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ ως ελέγχοντος λειτουργού Εσόδων.

 

Για υπηκόους κρατών εκτός της ΕΕ*

Χωρίς διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €5,600)

Προκαταβολή: €320

Μηνιαίες δόσεις (30): €176

Με διδακτικό στάδιο (Σύνολο: €9,100)

Προκαταβολή: €460

Μηνιαίες δόσεις (30): €288

* Επίκειται η λήψη απόφασης ώστε οι φοιτητές που είναι υπήκοοι "τρίτων χωρών" να καταβάλλουν τα ίδια μεταπτυχιακά δίδακτρα με τους φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών της ΕΕ, με εφαρμογή από όσους θα αρχίσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Επεξηγήσεις

1. Κάθε φοιτητής αποδεχόμενος τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.

2. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  

3. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.

4. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

5. Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματος του.