Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία»

Περιγραφή – Οι δυο νέες θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψουν θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Οι διδακτορικοί φοιτητές θα εφαρμόσουν την έννοια του αστικού εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της ασθένειας.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα -- Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση : Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής , konstantinos.makris@cut.ac.cy

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία»

Περιγραφή – Οι δυο νέες θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψουν θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Οι διδακτορικοί φοιτητές θα εφαρμόσουν την έννοια του αστικού εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της ασθένειας.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2018.

Απαιτούμενα Προσόντα -- Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση : Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής , konstantinos.makris@cut.ac.cy