Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024

    Αίθουσα Συγκλήτου

    06 Ιουνίου 2024       12:00 -Σας προσκαλούμε στην Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024 που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στην αίθουσα Συγκλήτου.

Το ετήσιο Βραβείο Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκε από τον Πρύτανη και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021.

Ο θεσμός αυτός έχει ως στόχο να τονίσει τη σημαντικότητα και τα οφέλη της συμμετοχής και δραστηριοποίησης των νέων κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Οι βραβευθέντες/θείσες έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν, αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς και το αποτέλεσμα της δράσης τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024

Σας προσκαλούμε στην Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024 που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στην αίθουσα Συγκλήτου.

Το ετήσιο Βραβείο Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς θεσμοθετήθηκε από τον Πρύτανη και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021.

Ο θεσμός αυτός έχει ως στόχο να τονίσει τη σημαντικότητα και τα οφέλη της συμμετοχής και δραστηριοποίησης των νέων κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Οι βραβευθέντες/θείσες έχουν ξεχωρίσει με τις πρωτοβουλίες τους, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύουν, αποτελούν πρότυπο στον τομέα της προσφοράς και το αποτέλεσμα της δράσης τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία/ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

2024-06-06T12:00
Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024
Τελετή Απονομής των Φοιτητικών Βραβείων Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 2024
12:00